Izsaki viedokli! Sākusies Ventspils pilsētas attīstības programmas apspriešana

1526
Autors: Ventspils brīvosta
Autors: Ventspils brīvosta

Kopš februāra beigām līdz 21.martam notiek Ventspils pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam aktualizētās redakcijas publiskā apspriešana, kuras laikā Ventspils pilsētas iedzīvotāji tiek aicināti izteikt savus priekšlikumus, atsauksmes un ierosinājumus par attīstības programmas aktualizēto redakciju, portālam VentspilsBalss.lv pavēstīja pašvaldībā.

Publiskās apspriešanas laikā Ventspils pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam aktualizētā redakcija ir pieejama piecās vietās: Ventspils pilsētas domes 2.stāva 23.kabineta priekštelpā, Ventspils Galvenajā bibliotēkā, Gāliņciema bibliotēkā, Pārventas bibliotēkā un Ventspils augstskolas bibliotēkā.

Publiskās apspriešanas laikā ir paredzētas attīstības programmas aktualizētās redakcijas trīs sabiedriskās apspriedes ar iedzīvotājiem, uzņēmējiem un nevalstiskajām organizācijām, kā arī ar Ventspils novada domi, Kurzemes reģiona un valsts institūcijām. Par apspriežu norises laiku un vietu Ventspils iedzīvotāji, komersanti, Ventspils novada dome un valsts institūcijas tiks informēti atsevišķi. Apspriedēs dalībnieki varēs uzdot jautājumus un izteikt savu viedokli par attīstības programmas aktualizēto redakciju, saturu, mērķiem un rīcības plānu.

Ventspils pilsētas iedzīvotāji tiek aicināti līdz 21.martam iesniegt rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes par attīstības programmas aktualizēto redakciju. Savus ierosinājumus un komentārus ventspilnieki var veikt portālā www.ventspils.lv, Ventspils pilsētas domes Ekonomikas nodaļā (Jūras ielā 36, 4.stāvā 64.kabinetā, e-pasts: ekonomika@ventspils.lv ), Ventspils pilsētas domes Iedzīvotāju informācijas centrā Pārventas bibliotēkā, sūtīt pa pastu (adrese: Ventspils pilsētas dome, Jūras iela 36, Ventspils LV-3601).

Publiskās apspriešanas laikā rakstiski un apspriedēs paustie viedokļi tiks apkopoti un publicēti Ventspils pilsētas portālā www.ventspils.lv. Visi viedokļi tiks izvērtēti un, ja atbildīs attīstības programmas mērķiem, uzdevumiem un uzlabos programmas saturu, tie tiks ņemti vērā izstrādājot aktualizētās programmas gala redakciju.