Izsludināts Ventspils novada kultūras projektu konkurss

998

Ventspils novada pašvaldība izsludinājusi kultūras projektu finansēšanas konkursu, lai šādā ceļā atbalstītu pašvaldības struktūrvienības, biedrības, sabiedriskās un privātās struktūras, kuras darbojas kvalitatīvu un ekonomiski efektīvu kultūras pasākumu organizēšanā novada administratīvajā teritorijā, norāda novada pašvaldība.

Ventspils novada dome skaidro arī to, ka ar šādu konkursu un atbalsta sniegšanu tiek veicināta novada kultūrvides veidošana, kultūras vērtību saglabāšana, jaunrades attīstīšana un sabiedrības integrācija tādās kultūras nozarēs kā mūzika, deja un teātris.

Konkursa prioritātes ir atbalsts inovatīviem un izglītojošiem projektiem visās kultūras nozarēs un projektiem, kas iezīmē gatavošanos Latvijas simtgadei, atspoguļo ar valsts dzimšanu saistītus vēsturiskus procesus, notikumus un godina ar tiem saistītas personības, akcentējot to nozīmību Latvijas un īpaši Ventspils novada kultūrvēsturiskajā aspektā, atbalsts projektiem, kas sekmē Ventspils novada kultūrvides attīstību, iezīmē apkaimju identitāti, veicina lokālo kopienu aktivitāti kultūras dzīvē un ir nozīmīgi saliedētas sabiedrības veidošanā.

Konkursa pasākumu finansējuma fonds ir 8000 eiro apmērā. Viena projekta īstenošanai var piešķirt ne vairāk kā 600 eiro.

Projektu pieteikumus iespējams iesnieg domē līdz 15.martam.

Autors: Ventspilnieks.lv / Foto: LETA