Sniedzot iespēju bērniem saturīgi pavadīt brīvo laiku vasarā, Ventspils Jaunrades nams jūlijā un augustā organizēs dienas atpūtas nometnes. Piedalīties būs aicināti bērni no 6 līdz 12 gadu vecumam un tiks veidotas vairākas grupas, kopā plānota līdz 200 bērnu dalība.

No 7. līdz 22. jūlijam notiks nometne “Atveram pilsētas durvis!”, pietiekšanās tiks uzsākta no 16. jūnija. Šīs nometnes grupas atradīsies vairāku izglītības iestāžu telpās (Ventspils 4. vidusskola, Ventspils Jaunrades nams, Ventspils Centra sākumskola vai Ventspils 3. vidusskola) un pieteikšanās laikā vecāki varēs norādīt vēlamo vietu, tomēr būs jāņem vērā ierobežotais vietu skaits katrā grupā.

No 5. līdz 20. augustam notiks nometne “Radošo darbnīcu pagalms”, uz šo nometni pieteikšanās tiks uzsākta no 22.jūlija.

Pieteikties nometnēm varēs gan elektroniski Jaunrades nama mājaslapā www.jaunradesnams.lv, gan zvanot pa tālruni 63622805.

Atbilstoši valstī noteiktajiem epidemioloģiskās drošības pasākumiem arī nometņu darbībā būs jāievēro vairāki ierobežojumi. Nometnēs varēs piedalīties bērni, kuriem pēdējo 48 stundu laikā pirms nometnes sākuma būs veikts Covid-19 tests un tas būs negatīvs, kā arī nometnes norises laikā vienu reizi nedēļā būs jāveic atkārtots tests. Tāpat dalībniekiem, kas vecāki par 7 gadiem, jālieto mutes un deguna aizsegi, izņemot sporta un fizisko aktivitāšu, mūzikas un dejas nodarbību laikā. Šie un citi ierobežojumi var tikt precizēti atbilstoši valdības veiktajām izmaiņām normatīvajos aktos.

 

9.06.2021. / Autors: Ventspils Izglītības pārvalde / Foto: Ventspils Izglītības pārvaldes arhīvs