Kāda ir jaunā kārtība bērnu reģistrācijai skolu 1. klasēs?

0
0

Pieteikšanās elektroniski vienotā sistēmā – http://1klase.ventspils.lv (pieejama no 25.marta).

 • Sistēmu administrēs Izglītības pārvalde
 • Pieteikumu iesniegšana klātienē skolās nenotiks

Pieteikšanās sadalīta 3 posmos atbilstoši prioritārajiem kritērijiem:

1. posmā no 1. aprīļa plkst. 7:00 līdz 14. aprīļa plkst. 23:59 piesakās, ja:

 • izvēlētajā skolā mācās brālis, māsa vai
 • izvēlētajā skolā bērns apgūst obligāto pirmsskolas izglītības programmu, vai
 • izvēlētajā skolā strādā bērna vecāks,

kā arī bērna un vecāka deklarētā dzīvesvieta Ventspilī ir vismaz kopš 2020. gada 31. decembra.

2. posmā no 15. aprīļa plkst. 7:00 līdz 21. aprīļa plkst. 23:59 piesakās, ja:

 • bērna un vecāka deklarētā dzīvesvieta Ventspilī ir vismaz kopš 2020. gada 31. decembra vai
 • bērna un vecāka deklarētā dzīvesvieta ir Ventspilī, vai
 • bērna deklarētā dzīvesvieta ir Ventspilī, vai
 • bērna deklarētā dzīvesvieta nav Ventspilī, bet izvēlētajā skolā mācās brālis, māsa.

3. posmā no 22. aprīļa plkst. 7:00 līdz 31. augusta plkst. 23:59 piesakās, ja:

 • neatbilst nevienam no 1. un 2. posmā minētajiem prioritārajiem kritērijiem vai
 • nav izmantota iespēja pieteikties 1. vai 2. posmos noteiktajos termiņos.

Elektroniskā sistēma http://1klase.ventspils.lv pieteikumu sagatavošanai būs atvērta jau no 2021. gada 25. marta.

1. un 2. posmā saņemtos pieteikumus Izglītības pārvalde pārbaudīs un līdz 30. aprīlim izveidos 1. klašu pretendentu sarakstus, ņemot vērā atbilstību prioritārajai secībai un pieteikumu iesniegšanas laikam. Vecākiem rezultāti tiks paziņoti līdz 2021.gada 10.maijam.

Ventspils pilsētas dome 2021. gada 18. februārī apstiprinājusi saistošos noteikumus “Par kārtību, kādā reģistrējami un izskatāmi pieteikumi par bērna uzņemšanu 1.klasē Ventspils pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs”.

! Informatīvais pasākums topošo pirmklasnieku vecākiem notiks tiešsaistē 17. un 18. martā. 

Papildu informācija: 

 • Izglītības pārvaldes vecākā izglītības darba speciāliste Inese Vītola – inese.vitola@ventspils.lv, tālr. 636 01224
 • Izglītības pārvaldes izglītības darba speciāliste Liene Polence – liene.polence@ventspils.lv, tālr. 636 01240 

 

18.03.2021. / Autors: Ventspils Izglītības pārvalde / Foto: Ventspilnieks.lv arhīvs