Pateicoties Latvijas Republikas Kultūras ministrijas atbalstītajam vērtīgo grāmatu iepirkumam Latvijas publiskajām bibliotēkām, arī Ventspils reģiona bibliotēkas saņēmušas 232 nosaukumu grāmatas 789 eksemplāros.

Latvijas valdība 2020. gada jūnijā pieņēma lēmumu piešķirt 9,7 miljonus eiro no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem kultūras un pasākumu nozares iestādēm, uzņēmējiem, radošajām personām un nevalstiskajām organizācijām, t.sk., vērtīgu grāmatu iepirkuma programmai publiskajām bibliotēkām un profesionālās pilnveides pasākumiem.

Pēc Kultūras ministrijas izstrādāta rīcības plāna finansējums 300 000 EUR apjomā piešķirts krīzes skartās grāmatniecības nozares atbalstam un Latvijas publisko bibliotēku krājumu papildināšanai ar augstvērtīgiem pēdējo gadu izdevumiem. Vērtīgo grāmatu iepirkuma programmu publiskajām bibliotēkām īsteno Latvijas Nacionālā bibliotēka.

Valsts atbalsts grāmatu iepirkumam sniedz iespēju izdevējiem ieguldīt līdzekļus jaunu un augstvērtīgu grāmatu sagatavošanā un izdošanā, kā rezultātā bibliotēku krājumos nonāks daudzveidīga un kvalitatīva literatūra.

Apkopojot reģionu galveno bibliotēku un Latvijas Neredzīgo bibliotēkas iesniegto informāciju, grāmatu iepirkuma programmas ietvaros publisko bibliotēku vajadzībām tika iegādātas 362 nosaukumu grāmatas 32 615 eksemplāros no 33 Latvijas izdevniecībām. No kopējā grāmatu skaita 62 % ir oriģinālliteratūra, 38 % – tulkojumi. Pēc grāmatu izdošanas datējuma 23 % ir 2020. gadā izdotas grāmatas, 50 % – 2019. gada izdevumi, bet 27 % – 2018. gadā izdotā literatūra. Pēc tematikas un izdevumu veida 37,3 % ir daiļliteratūra, 39 % – daiļliteratūra bērniem, 9,3 % – memuāru un dokumentālā literatūra, 6,1 % – populārzinātniskā literatūra, 3,8 % – uzziņu literatūra, 4,1 % – zinātniskā literatūra, 0,4 % – attēlizdevumi.

19. novembrī vērtīgās grāmatas saņēma Ventspils Galvenā bibliotēka un uzsāka darbu pie to sadales un apstrādes reģiona bibliotēkām, lai līdz gada beigām grāmatas nonāktu pie lasītājiem.

Jau no oktobra sākuma aktīvi norit Kultūras ministrijas atbalstītie semināri bibliotēku un muzeju speciālistu digitālo prasmju attīstībai. Trīs mācību kursus apgūst 5 dalībnieku grupas no Vidzemes, Kurzemes, Zemgales, Latgales un Rīgas/Pierīgas, aptverot 280 darbiniekus no bibliotēkām un muzejiem.

Kurzemes grupā 4 dalībnieki no Ventspils bibliotēkas un 5 no Ventspils novada bibliotēkām apgūst kursu “Tiešsaistes pasākumu organizēšana un virtuālo izstāžu veidošana”. Pateicoties KM finansiālajam atbalstam un LNB un Datorzinību centra ieguldītajam darbam bibliotēkas un muzeji iegūs jaunu elpu darbam digitālajā vidē – zinošus un prasmīgus speciālistus, kas ne tikai īstenos praksē iegūtās zināšanas, bet arī būs šo zināšanu vēstneši citiem bibliotekāriem un muzeju darbiniekiem.

3.12.2020. / Autors: Ventspils bibliotēka  / Foto: Ventspilnieks.lv arhīvs