Pašvaldības līdzfinansējuma atbalsta programmas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmu labiekārtošanai ietvaros, ir pabeigti iekšpagalma labiekārtošanas darbi Ugāles ielā 19, Ventspilī.

Pēc apsaimniekotāja SIA “Pārvaldnieks V” pieteikuma daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Ugāles ielā 19iekšpagalma labiekārtošanai tika piešķirts pašvaldības līdzfinansējums 43`258,69 EURapmērā. 2024. gada aprīļa beigās tika uzsākti labiekārtošanas darbi. Būvdarbi ir noslēgušies, un mājas iedzīvotāji var izmantot labiekārtoto pagalmu, kurā ir izbūvēta jauna gājēju ietve un brauktuve, lietus kanalizācijas tīkliem ir izbūvētas jaunas virszemes ūdens savākšanas uztvērējakas, gar brauktuvi esošā apgaismojuma vietā ir uzstādīti jauni apgaismojuma balsti, kuri tuvākā laikā tiks aprīkoti ar LED gaismekļiem.

Tāpat šogad ir jau noslēgušies iekšpagalma labiekārtošanas darbi Inženieru ielā 81, kur tika izbūvēta gājēju ietve bruģakmens segumā mājas otrajā pusē. Daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Sarkanmuižas dambī 21 būvdarbu ietvaros ir veikta gājēju ietves pārbūve bruģakmens segumā un esošo inženiertīklu aku vāku līmeņošana. Tādējādi ir realizēta jau trešā šīs daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas labiekārtošanas būvniecības kārta. Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Sarkanmuižas dambī 21 ir viena no pirmajām, kuras iedzīvotāji izlēma izmantot pašvaldības līdzfinansējuma atbalsta programmu savas mājas un iekšpagalma labiekārtošanai.

Šobrīd notiek iekšpagalma labiekārtošanas darbi Embūtes ielas 49 iekšpagalmā pie daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Embūtes ielā 51. Ar piešķirto pašvaldības līdzfinansējumu labiekārtošanas darbu ietvaros tiek veikta gājēju ietves pārbūve bruģakmens segumā. Savukārt pašvaldībai piederošā iekšpagalma teritorijā 1800 mplatībā labiekārtošanas darbu ietvaros tiek veikta brauktuves un lietus ūdens kanalizācijas pārbūve, jauna energoefektīva LED apgaismojuma izbūve, auto stāvvietu paplašināšana līdz 54 vietām, teritorijas zāliena atjaunošana, kā arī brauktuves abos galos tiks uzstādīti ātrumvaļņi.

Katru gadu Ventspils pašvaldība labiekārto gan pašvaldībai piederošos iekšpagalmus, gan līdzfinansē daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmu labiekārtošanu. Šogad Ventspils pašvaldība jau piešķīrusi līdzfinansējumu kopumā vairāk nekā 200`000 EUR apmērā pagalmu labiekārtošanai vienpadsmit Ventspils daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmos.

Ventspils pašvaldība pateicas ikvienam aktīvam mājas iedzīvotājam un uzņēmīgam mājas pārvaldniekam, kuri izvēlas veidot savu apkārtējo dzīves vidi labāku un sakārtotāku. Lielākā daļa no iekšpagalmiem pilsētā atrodas māju iedzīvotāju īpašumā, tādēļ to labiekārtošana ir iedzīvotāju iniciatīvas panākuma atslēga un nopelns. Lai to uzsāktu, mājas iedzīvotāji kopsapulcē izlemj par nepieciešamajiem labiekārtojuma darbiem, un tālāk mājas apsaimniekotājs vēršas pilsētas domē.

Ar sīkāku informāciju par pašvaldības atbalstu līdzfinansējuma saņemšanai iekšpagalmu labiekārtošanai var iepazīties www.ventspils.lv sadaļā Atbalsts daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai.

 

​​​​​​​​​​​13.06.2024. / Autors: Ventspils Komunālā pārvalde / Foto: Ventspils Komunālā pārvalde