Labklājības ministrijai prasa ilgtermiņa redzējumu par ārpusģimenes politikas attīstību

592

Labklājības ministrijai jānāk klajā ar ilgtermiņa redzējumu, kā valstī attīstīt efektīvu ārpusģimenes politiku, šo koncepciju prezentējot parlamentā jūnija pirmajā pusē. Par to vienojās Sociālo un darba lietu komisijas deputāti, iztirzājot Valsts kontroles secinājumus par ministrijai papildus piešķirto līdzekļu izlietojumu bērnu un ģimenes tiesību jomas stiprināšanai, informēja parlamenta preses dienestā.

Kā norādīja komisijas vadītājs Andris Skride, Valsts kontroles atklājumi par atbildīgajai ministrijai piešķirtā papildu finansējuma izlietojumu atklāj daudz dziļāku problēmu par ierēdņu prēmēšanu. “Mēs redzam, ka nav izdevies pat pietuvoties tiem svarīgajiem mērķiem, kam šie līdzekļi piešķirti. Specializētās audžuģimenes ģimenes nav izveidotas, audžuģimeņu atbalsta sistēma īsti nestrādā. Labklājības ministrijas dialogs ar nevalstisko sektoru vairāk atgādina sakliegšanos. Redzam, ka ministrijai, neskatoties uz pieejamo finansējumu, nav bijis kapacitātes, lai uzbūvētu efektīvu ārpusģimenes sistēmu, ko akceptētu arī iesaistītās puses un kas strādātu ilgtermiņā. Situācija ir ļoti nepatīkama.”

Vienlaikus sēdē izskanēja aicinājumi ne tikai emocionāli meklēt vainīgos, bet arī piedāvāt risinājumus. “Mēs redzam arī salīdzinoši zemo atalgojumu valsts pārvaldē, kas neļauj piesaistīt un noturēt darbā labi izglītotus un motivētus darbiniekus. Atsevišķu ierēdņu atlaišana neko neatrisinātu. Paldies Valsts kontrolei, kas ļauj mums palūkoties patiesībai acīs. Tālākais uzdevums ir meklēt ceļus, kā šādas situācijas vairs nepieļaut,” uzsvēra Skride.

Valts kontroliere Elita Krūmiņa deputātiem izklāstīja revīzijā konstatētos faktus, izvērtējot 1,6 miljonu eiro izlietojumu 2018.gadā, kas ministrijai papildus bija piešķirti ārpusģimenes aprūpes sistēmas pilnveidošanai. Revīzijā secināts, ka piemaksas un prēmijas ierēdņiem piešķirtas par pašsaprotamiem un ikdienā veicamiem uzdevumiem. Ir izlietoti arī precēm un pakalpojumiem plānotie līdzekļi, taču būtisku progresu to mērķu sasniegšanā, kam šī nauda piešķirta, Valsts kontrole nav saskatījusi.

Autors: Ventspilnieks.lv / Foto: Pixabay