Lai Ventspils vecpilsētā būtu vairāk restorānu un kafejnīcu, uzņēmēji saņems nodokļu atlaides

0
487

Lai Ventspils vecpilsētas rajonā būtu vairāk restorānu un kafejnīcu, kā arī viesu izmitināšanas pakalpojumu attīstību jebkurā pilsētas daļā, uzņēmējiem būs iespēja saņemt nekustamā īpašuma nodokļu atlaides. To paredz pieņemtie un izsludinātie grozījumi Ventspils pilsētas pašvaldības saistošajos noteikumos, kas publicēti valsts oficiālajā izdevumā Latvijas Vēstnesis.

Ar šiem grozījumiem Saistošajos noteikumos tiek papildinātas normas, kurās noteiktas atvieglojumu saņēmēju kategorijas un piešķiršanas kārtība. Turpmāk uz atvieglojumu piešķiršanu varēs pieteikties arī tie saimnieciskās darbības veicēji, kuru nekustamais īpašums atrodas Ventspils pilsētas vēsturiskā centra teritorijas daļā un īpašumā tiek sniegti sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi, papildus nosakot, ka ēkas netiek izmantotas azartspēļu organizēšanai.

Atvieglojumus varēs saņemt viesu izmitināšanas pakalpojumu attīstītāji jebkurā pilsētas daļā.

Ar grozījumiem tiek precizēta arī lēmuma par atlaides piešķiršanu pieņemšanas kārtība, turpmāk nosakot, ka to pieņems Finanšu nodaļas vadītājs.

Saistošo noteikumu grozījumi paredz pārejas perioda normu. Tas nosaka, ka atvieglojuma saņemšanai par šo gadu iesniegumu var iesniegt līdz 30.septembrim un nodokļa atvieglojums tiek piešķirts par laika periodu sākot ar nākošo mēnesi pēc šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās līdz taksācijas gada beigām. Ja dokumenti tiek iesniegti šī gada 1.oktobrī vai vēlāk, tad nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums tiek piešķirts ar nākamo taksācijas gadu.

Nekustamie īpašumi, kuri atrodas Ventspils pilsētas vēsturiskā centra daļā, kuros tiek sniegti sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi un ēku vai telpu grupu lietošanas veids atbilst noteiktajām prasībām, kā arī viesu izmitināšanas pakalpojumu sniedzēji jebkurā pilsētas daļā, kuru saimnieciskajā darbībā izmantotās ēkas vai telpu grupas lietošanas veids atbilst noteiktajām prasībām, atvieglojums 50% apmērā novērtējams par summu līdz 5000 eiro.

Pašvaldības ieskatā tās veidotā nekustamā īpašuma nodokļa politika veicinās jaunu sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu interesi par biznesa iespējām Ventspils pilsētas vēsturiskā centra teritorijā, kas ir svarīgs faktors pilsētas tūrisma nozares pilnveidošanā un attīstībā. Viesu izmitināšanas pakalpojumu sniedzējiem piešķirtie nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi sniegs atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai visā pilsētā ar mērķi – tūrisma infrastruktūras saglabāšana un paplašināšana.

Autors: Ventspilnieks.lv / Foto: Pixabay