Lasi laikraksta VENTSPILNIEKS.LV jaunākajā numurā!

1109

Lasītāji Ventspilī savās pastkastītēs saņēmuši laikraksta VENTSPILNIEKS.LV jaunāko – 31. numuru!

Laikraksta numura galvenais fokuss šoreiz vērsts uz to, ka Ventspils pilsētas domē ievēlētajiem opozīcijas deputātiem neatrodas vietas domes komisijās, toties tajās virza pusgadu kā mirušu cilvēku! Opozīcijas deputāti bija sagatavojuši lēmuma projektu “Par Ventspils pilsētas domes ētikas komisijas izveides un Ventspils pilsētas domes ētikas kodeksa nepieciešamību”, motivējot to ar nepieciešamību sekmēt Ventspils pilsētas domes deputātu un administrācijas spēju aizsargāt Latvijas Republikas Satversmē un likumos noteiktās cilvē- ka pamattiesības, cilvēka godu un cieņu, kā arī nodrošināt labas pārvaldības principu ievērošanu Ventspils pilsētas domes darbā. Tika iesniegts arī lēmuma projekts, kurš paredzēja turpmāk garantēt līdzvērtīgas tiesības visiem Ventspils domes deputātiem izteikties Ventspils pilsētas domes apmaksātos masu medijos. Nevienu no šiem lēmumprojektiem domes sēdes darba kārtībā neiekļāva, un, pēc sēdes vadītāja Jāņa Vītoliņa teiktā, tie, atbilsto- ši domes Nolikumam, iešot savu gaitu uz komisijām un komitejām.

Septembra pēdējā sestdienā lībieši, kā klasiķis teiktu – gan braukšus, gan kājām no Rīgas, Dundagas, Ventspils, Kolkas un citiem piekrastes ciemiem un netālām viensētām devās uz Mazirbi, kuru neoficiāli dēvē par šīs pagaidām mazskaitlīgās, bet vitālās tautas galvaspilsētu. Šoreiz kopā sanākšanas iemesls nebija saistīts ar ierastajām lībiešu tautas tradīcijām vai svētkiem, bet tāpēc ne mazāk svarīgs. Un, pats galvenais, tas bija patiešām priecīgs. Proti, Lībiešu (līvu) savienības (LS) vadība pulcēja savus biedrus, lai paziņotu, ka veiksmīgi un paredzētajā laikā pabeigti plānotie Mazirbes un visa Lībiešu krasta svarīgākās kultūras un sabiedriskās ēkas, lībiešu Tautas nama daļēja kapitālā remonta darbi.

Šķiet, ikvienai pilsētai piemīt savs īpatnējs profils jeb siluets, ko visizteiksmīgāk iezīmē torņi un savdabīgi izbūvēti ēku jumti. Kurš gan nepazīst galvaspilsētas Rīgas gadsimtiem seno panorāmu ar treju baznīcu atšķirīgajiem torņiem un pils apveidu. Vislabāk tas atklājas, skatoties no Daugavas kreisā krasta – upes platums piešķir pilsētas profilam īsto perspektīvu.

Šie ir tikai daži no tematiem laikraksta jaunākajā numurā. Meklē laikrakstu savā pastkastītē!

Laikraksts ir bezmaksas izdevums, kuru izdod biedrība par taisnīgumu un atklātību. Ja gadījumā neesat saņēmuši laikrakstu, rakstiet mums e-pasta vēstuli redakcija@ventspilnieks.lv!

Nākamais numurs iznāks 13.oktobrī!