Latvijā samazinājusies ienākumu nevienlīdzība

1314

Pērn, salīdzinot ar 2015.gadu, vislielākais ienākumu pieaugums par 10,6 % bija trūcīgākajās mājsaimniecībās. Vidēji valstī ienākumu pieaugums gada laikā bijis 7,6%, bet vislēnāk ienākumi pieauga otrā zemāko ienākumu mājsaimniecībās – par 4,8%. Turīgākajās mājsaimniecībās ienākumi gada laikā pieauga lēnāk nekā vidēji valstī – par 5,7%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) veiktās aptaujas dati.

2015.gadā, salīdzinot ekonomiskās krīzes zemāko punktu – 2010.gadu, visstraujāk ienākumi pieauga trūcīgākajās mājsaimniecībās (par 54,4%) un turīgākajās mājsaimniecībās (par 44,4 %). Ievērojami lēnāk ienākumi pieauga 2. un 3.kvintiļu grupas mājsaimniecībās (par 32,2%).

Latvijā ir samazinājusies ienākumu nevienlīdzība. 2015.gadā Džini koeficients bija 34,5 %, kas ir par 0,9% mazāk nekā 2014.gadā. 2015.gadā 20% visturīgāko iedzīvotāju ienākumi bija 6,2 reizes lielāki nekā 20% vistrūcīgāko iedzīvotāju (2014.gadā – 6,5 reizes lielāki)

Salīdzinot ar pārējām Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm, Latvijā ir augsta ienākumu nevienlīdzība. Pēc pēdējiem pieejamiem datiem Latvijā bija sestā augstākā Džini koeficienta vērtība, salīdzinot ar citām ES valstīm. Augstāks rādītājs bija tikai Lietuvā (37,9%), Rumānijā (37,4%), Bulgārijā (37%), Igaunijā (34,8%) un Spānijā (34,6%), bet vidēji ES šis rādītājs ir 31%. Arī kvintiļu attiecības indekss bija viens no augstākajiem ES (Rumānijā – 8,3, Lietuvā – 7,5, Bulgārijā – 7,1, Spānijā – 6,9, Grieķijā – 6,5, Igaunijā un Latvijā – 6,2, bet vidēji ES – 5,2).