No pirmdienas, 15. novembra, aizvien spēkā paliks virkne ierobežojumu, un pamatā visi pakalpojumi un pasākumi notiks tikai “zaļajā režīmā”. No šī datuma darba devēji būs arī tiesīgi uzteikt darbu tiem darbiniekiem, kuriem noteikto darba pienākumu pildīšanai nav sadarbspējīgs Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts. To paredz Saeimā galīgajā lasījumā pieņemtie Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma grozījumi.

Saskaņā ar šiem likuma grozījumiem darba devējam būs jānosaka darbinieku amati vai kategorijas, uz kurām attiecas normatīvajos aktos noteiktās prasības un nosacījumi par Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta nepieciešamību, un jāinformē par to darbinieki. Savukārt darbiniekiem būs pienākums informēt darba devēju par to, vai viņam ir attiecīgais sertifikāts, kā arī jāuzrāda tas darba devējam viņa noteiktajā kārtībā.

Ja darba pienākumu izpildei nepieciešamā vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta nebūs, bet darba devējs objektīvu iemeslu dēļ nevarēs pārcelt darbinieku citā piemērotā darbā vai nodrošināt darba pienākumu veikšanu attālināti, tad līdz brīdim, kad darbinieks sertifikātu iegūs, viņu varēs atstādināt no darba uz laiku, kas nav ilgāks par trim mēnešiem. Ja arī pēc šī laika darbinieks bez objektīva iemesla nebūs nepieciešamo sertifikātu ieguvis, darba devējam būs tiesības nekavējoties izbeigt darba attiecības, izmaksājot darbiniekam atlaišanas pabalstu viena mēneša darba algas apmērā.

Tāpat pieņemtais lēmums nosaka, ka darbiniekam bez Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta, ir tiesības uzteikt darba līgumu, neievērojot Darba likuma 100. panta pirmajā daļā noteikto termiņu – vienu mēnesi iepriekš, ja darba koplīgumā vai darba līgumā nav noteikts īsāks uzteikuma termiņš.

Līdz 15. novembrim obligāti pret Covid-19 vakcinētiem jābūt arī visiem valsts un pašvaldību iestāžu, kā arī to kapitālsabiedrību darbiniekiem, un šī prasība attiecas arī uz visiem pašvaldību deputātiem.

Kā piektdien, 5. novembrī, preses konferencē brīdināja VARAM ministrs Artūrs Toms Plešs, tie pašvaldību deputāti, kuri pēc 15. novembra nevarēs uzrādīt Covid-19 sertifikātu, turpmāk nevarēs piedalīties domes darbā. Viņi nezaudēs mandātu, bet domnieku pilnvaras tikšot apturētas, kas nozīmēs, ka deputāti nevarēs piedalīties sēdēs ne klātienē, ne attālināti.

Saskaņā ar VARAM apkopotajiem datiem vēl šīs nedēļas sākumā vakcinācijas procesu nebija uzsākuši 19 no visiem 758 Latvijas pašvaldību deputātiem, 39 domnieki bija uzsākuši vakcinācijas procesu, bet par četriem ziņu nebija. Pēc VARAM informācijas vismaz viens deputāts bez sadarbspējīga Covid-19 sertifikāta ir arī Ventspils novadā. Savukārt Ventspils pilsētā vakcinēti ir visi deputāti.

Zināms, ka vakcinējušies nav arī pieci Saeimas deputāti, un viņiem “par godu” pagājušajā nedēļā Saeimas deputāti vienojās, ka nepieciešams pieņemt atsevišķu likumu, kurā obligāts pienākums potēties un sankcijas būs noteiktas arī parlamenta deputātiem. Likumprojektā paredzēts, ka deputāts, kurš neuzrādītu vakcinācijas sertifikātu, tiktu atstādināts no deputātu darba pienākumu pildīšanas un nesaņemtu atalgojumu.

 

13.11.2021. / Autors: Ilona Bērziņa / Foto: Pixabay