Latvijas eksporta vērtība augusi par 9,9%

1321
Autors: SXC
Autors: SXC

Šā gada augustā salīdzinājumā ar jūliju Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās palielinājās par 8,5%, preču eksporta vērtībai pieaugot par 9,9% un importa vērtībai – par 7,4%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) operatīvie dati.

Augustā Latvija eksportēja preces 868,6 milj. eiro apmērā, bet importēja par 1 045,7 milj. eiro. Ārējās tirdzniecības bilance uzlabojās, eksportam kopējā ārējās tirdzniecības apjomā palielinoties līdz 45,4% (2016. gada jūlijā – 44,8%).

Augustā, salīdzinot ar jūliju augu valsts produktu eksports palielinājās par 73,0 milj. eiro jeb 4,9 reizes, parasto metālu un to izstrādājumu eksports pieauga par 17,9 milj. eiro jeb 30,1%, bet koka un koka izstrādājumu eksports palielinājās par 8,5 milj. eiro jeb 6,5%. Satiksmes līdzekļu un to aprīkojuma eksports samazinājās par 35,3 milj. eiro jeb 41,6%, bet mehānismu, mehānisko ierīču un elektroiekārtu eksports saruka par 9,2 milj. eiro jeb 6,4%.

Turpretī parasto metālu un to izstrādājumu imports palielinājās par 16,0 milj. eiro jeb 22,8%, tekstila un tekstilizstrādājumu imports pieauga par 13,1 milj. eiro jeb 33,2%, bet ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumu imports palielinājās par 11,2 milj. eiro jeb 10,8%. Plastmasu, kaučuka un to izstrādājumu imports pieauga par 8,0 milj. eiro jeb 14,1%, bet mehānismu, mehānisko ierīču un elektroiekārtu imports samazinājās par 6,7 milj. eiro jeb 3,1%.

Augustā svarīgākie eksporta partneri tirdzniecībā ar ES valstīm bija Lietuva (16,7% no eksporta kopapjoma), Igaunija (12,1%), Vācija (8,3%) un Zviedrija (6,2%), bet nozīmīgākie importa partneri – Lietuva (18,9% no importa kopapjoma), Vācija (11,6%), Polija (11,1%) un Igaunija (8,0%).

Tirdzniecībā ar trešajām valstīm nozīmīgākais partneris bija Krievija, kuras īpatsvars Latvijas kopējā eksportā augustā veidoja 6,8%, bet importā – 6,7%.

Graudaugu produktu eksporta kāpumu 2016. gada augustā salīdzinājumā ar 2015. gada augustu galvenokārt noteica kviešu, kviešu un rudzu maisījuma eksporta pieaugums par 49,3 milj. eiro jeb desmit reizes. Savukārt minerālā kurināmā, naftas un tās pārstrādes produktu eksports samazinājās, sarūkot dīzeļdegvielas eksportam par 26,8 milj. eiro jeb 67,8%.

Farmācijas produktu importa palielināšanos 2016.gada augustā salīdzinājumā ar 2015. gada augustu ietekmēja medikamentu importa pieaugums par 12,6 milj. eiro jeb 47,0%. Savukārt minerālā kurināmā, naftas un tās pārstrādes produktu importa samazinājumu visvairāk ietekmēja dīzeļdegvielas importa kritums par 40,1 milj. eiro jeb 46,4%.