Līdz pašvaldību vēlēšanām – 100 dienas

1276

23.februārī līdz šogad gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām ir atlikušas vairs tikai 100 dienas.

Pašvaldību vēlēšanu kārtība paredz, ka vēlētājam ir tiesības vēlēt tajā pašvaldībā, kur ir viņa reģistrētā dzīvesvieta 90 dienas pirms vēlēšanu dienas, vai pašvaldībā, kurā vēlētājam pieder likumā noteiktā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums.

Ņemot vērā, ka deviņdesmitā diena pirms pašvaldību vēlēšanām ir 5. marts, tad vēlētāji, kuru faktiskā un deklarētā dzīvesvieta ir atšķirīgās pašvaldībās, bet, kuri vēlēšanās gribētu balsot pašvaldībā, kur aizrit viņu ikdiena, vēl līdz 5. martam var deklarēt savu faktisko dzīvesvietu.

CVK novembrī veiktās vēlētāju aptaujas dati liecina, ka savā deklarētajā dzīvesvieta nedzīvoja aptuveni piektā daļa jeb 20% aptaujāto vēlētāju, un 38% gadījumu šo vēlētāju faktiskā un deklarētā dzīvesvieta atradās dažādās pašvaldībās.

No 14. līdz 24.aprīlim 119 pašvaldībās notiks deputātu kandidātu sarakstu iesniegšana. Kandidātu saraksti pašvaldību vēlēšanām jāiesniedz pašvaldību vēlēšanu komisijās to noteiktajā darba laikā.

Kandidātu sarakstus pašvaldību vēlēšanām var iesniegt reģistrētas partijas un partiju apvienības, kā arī vairākas partijas, apvienību nereģistrējot. Novados, kur iedzīvotāju skaits vēlēšanu izsludināšanas dienā ir mazāks par 5000, kandidātu sarakstus drīkst iesniegt arī vēlētāju apvienības. Tiesības kandidēt pašvaldību vēlēšanās ir Latvijas un ES pilsoņiem no 18 gadu vecuma, ja viņi ir iekļauti Latvijas vēlētāju reģistrā.