Lieldienu pabalstiem pensionāriem un invalīdiem atvēl 229 000 eiro

1386

Lai sniegtu materiālu atbalstu Lieldienās Ventspils pilsētā deklarētiem pensionāriem un personām ar invaliditāti un bērniem ar invaliditāti, Ventspils pilsētas pašvaldība iedalījusi līdzekļus 229 100 eiro apmērā.

Kā portālam VentspilsBalss.lv skaidroja pašvaldībā, pabalstu 29 eiro apmērā varēs saņemt pensionāri un personas ar invaliditāti, ja pensijas apmērs pirms nodokļu nomaksas (neskaitot piemaksu pie pensijas) nepārsniedz 296,38 eiro, kā arī visi bērni ar invaliditāti, neatkarīgi no ģimenes ienākumu līmeņa. Kopumā pabalstu Lieldienās varēs saņemt 8 000 personas, no tām 125 bērni.

Piešķirto pabalstu 29 eiro apmērā varēs saņemt trīs dažādos veidos – savā norēķinu kontā, Sociālā dienesta kasēs vai arī ar piegādi mājās gadījumā, ja pabalsta saņēmējam veselības stāvokļa dēļ nav iespējams izmantot citus pabalsta saņemšanas veidus.

Pabalstu savā norēķinu kontā pensionāri un invalīdi varēs saņemt no 1.marta līdz 29.aprīlim.

Ja persona vēlas saņemt pabalstu savā norēķinu kontā, jāvēršas Sociālajā dienestā Raiņa ielā 10 vai dienesta filiālē Pārventā, Talsu ielā 39, lai uzrakstītu iesniegumu par pabalsta saņemšanu. Personas, kuras būs izvēlējušās saņemt pabalstu skaidrā naudā Sociālā dienesta kasēs, varēs to izdarīt no 21.marta līdz 29.aprīlim. Pabalsta izmaksa Sociālā dienesta kasēs tiks organizēta, ņemot vērā iedalījumu pēc uzvārda sākuma burtiem.

Pabalsts mājās tiks piegādāts tikai tiem iedzīvotājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties Sociālajā dienestā. Šādos gadījumos jāinformē Sociālais dienests, ka pabalstu nepieciešams piegādāt mājās, piezvanot pa tālruni 63601210 (Ventas kreisā krasta iedzīvotāji) vai 63663001 (Pārventas iedzīvotāji). Ja nav iespējams piezvanīt, informāciju var sniegt arī ar citu personu starpniecību. Visiem, kuri būs savlaicīgi pieteikušies, pabalstu mājās Sociālā dienesta darbinieks piegādās līdz Lieldienām.

Bērniem ar invaliditāti pabalstu 29 eiro apmērā izmaksās no 14.marta līdz 29.aprīlim Sociālā dienesta kasēs to parastajā darba laikā, vai arī pārskaitot uz bērna vecāku vai aizbildņu norēķinu kontu.