Vasaras Saulgrieži un Līgo svētki ir īpašs laiks, kad gan daba ir pilnbriedā, gan dziesmu un deju soli gribas turpināt līdz pat saules lēktam. Lai arī šogad ikvienam izdotos atrast sev piemērotāko līgošanas vietu, Ventspils Tūrisma informācijas centrs iepazīstina ar līgošanas iespējām Ventspilī un novadā.

VENTSPILĪ

Notikumu cikls “Ventspils skan”

20. jūnijā plkst.11.00 Vecpilsētas tirgus laukumā Zāļu tirgus ietvaros ar ielīgošanas programmu uzstāsies dziesmu ansamblis “Ventiņ”,  folkloras kopa “Laipa”, pūtēju orķestris “Ventspils”, sieviešu koris “Lība” un sieviešu vokālais ansamblis ‘Rudens roze”.

Zāļu diena

21. jūnijā plkst.12.00 Ventspils Piejūras brīvdabas muzejā svinēsim Zāļu dienu. Dziedāsim kopā ar jauktā kora “Kaiva” dziedātājiem un Ventspils vokālo grupu, kā arī visskaistākās dejas izdejos deju ansambļa “Liedags” dejotāji. Zāļu dienas pasākumā Brīvdabas muzejā darbosies Mazbānītis, kas būs izpušķots svētku noskaņās, kā arī apmeklētājiem būs atvērtas pastāvīgās Brīvdabas muzeja ekspozīcijas.

Līgo svētki

23. jūnijā no plkst.11.00 – 13.00 ar Līgo dziesmām pieskandināsim pilsētas ielas, kurās dosies ekskursiju vilcieniņš ar Kultūras centra folkloras kopu “Laipa” un dziesmu ansambli “Ventiņ”.

VENTSPILS NOVADS

Popē 21. jūnijā plkst. 15.00 ielīgosim vasaras saulgriežus kopā ar folkloras  kopu “Pūnika”.

Tārgalē 21. jūnijā plkst. 16.00 Zāļu diena Lībiešu zvejnieku sētā kopā ar Tārgales pagasta dziedošiem kolektīvu dalībniekiem. Iepriekšpieteikšanās pa telefonu 29595334.

Vārvē 19. jūnijā plkst.17.00 pie Zūru muzeja ratnīcas “Kas tas ir kas aug pļavā?”. Par to , kādi ir ārstniecības augi, kuras drogas, kad vācamas un kam paredzētas pastāstīs  permakultūras saimniecības  “Lībnieki” saimniece Gunta.

20. jūnijā plkst. 18.00 pie Zūru muzeja ratnīcas. Atpūtas pēcpusdiena pie galdiņiem. Plkst.18.00 filmas “Smelies spēku dabā” skatīšanās, kopā dziedāšana ar muzikantu Artūru Bāni. Pasākums plānots ar ielūgumiem.

Usmā 21. jūnijā plkst. 19.00 muzikāli izklaidējošs uzvedums “Pētera Pusmucāna nedienas pirms Līgo” kopā ar VPDK “Usma”, Usmas a/t “Suflē” un brāļiem Rozentāliem. Pasākums notiks trīs “stacijās”: plkst. 19.00 – daudzdzīvokļu namu sētā, plkst. 19.30 – pie pagasta pārvaldes un plkst. 20.30 – tautas nama “Usma” dārzā.

Zirās 20. jūnijā plkst. 12.00 Ziru centrā tiks uzstādīts Zārds, kurā Ziru iedzīvotāji tiks aicināti iekārt savus vainagus. 22. jūnijā plkst. 17.00 pie Ziru pagasta, Līgo svētkiem veltīts koncerts. Uzstāsies Ziru ansamblis un tiks piesaistīti trīs amatierteātra aktieri, kas izspēlēs 2 skečus no “Skroderdienas Silmačos”.

Puzē 22. jūnijs plkst. 19.00 Puzes mazajā parkā Līgo ielīgošana kopā ar Puzes amatierteātri “Un tā tāļāk” un folkloras kopu „Sītava”.

Ugālē 22. jūnijs – Ielīgošana, no plkst. 9.00 – Teātra “Ugāles drāma” un folkloras kopas “Urdava” uzvedums Tirgus laukumā tirgošanās laikā.

Užavā 19. jūnijā plkst. 19.00 Užavas estrādē Jāņu ielīgošana “Gandrīz kā limuzīns Jāņu nakts krāsā”. Piedalīsies Užavas un Ziru pašdarbnieki.

16.06.2020. / Autors: Ventspils Tūrisma informācijas centrs  / Foto: Pixabay