LLPA prasa atcelt pieņemtās Latvijas mediju pamatnostādnes

1314

Latvijas Lielo pilsētu asociācija (LLPA) atklātā vēstulē Ministru prezidentam Mārim Kučinskim, kultūras ministrei Dacei Melbārdei, visām Saeimas frakcijām un citām amatpersonām aicina atcelt pieņemtās Latvijas mediju politikas pamatnostādnes 2016.–2020. gadam, norādot, ka darba grupā ir veikti būtiski demokrātijas principu pārkāpumi, rezultātā pieņemtais dokuments ir uzskatāms par nepamatotu un neleģitīmu.

Vēstulē LLPA vērš uzmanību uz to, ka atsevišķi Kultūras ministrijas izveidotās darba grupas pārstāvji vienpersoniski, bez citu darba grupas biedru priekšlikumu uzklausīšanas un kopēja darba grupas dalībnieku balsojuma, vienpusēji ir pieņēmuši lēmumu par gala ziņojuma atbalstīšanu redakcijā, kas kalpoja par pamatu Ministru kabinetam apstiprināt Mediju politikas pamatnostādnes 2016.–2020. gadam, tādējādi maldinot sabiedrību un citas iesaistītās puses, kā arī Ministru kabinetu.

LLPA norāda, ka darba grupā nav ņemti vērā LLPA un Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) pārstāvju priekšlikumi, norādot uz to nekompetenci. Tāpēc var uzskatīt, ka minētās pamatnostādnes ir apstiprinātas uz darba grupas vadītāja Roberta Putņa personīgā viedokļa pamata, ignorējot LLPA, kura pārstāv vairāk nekā 50 % visu Latvijas iedzīvotāju ar tās biedru — Latvijas lielo pilsētu pašvaldību — starpniecību, un citu Darba grupā pārstāvēto publisko un juridisko personu pārstāvju viedokli.

Tāpat LLPA skaidro, ka atbilstoši vispārējiem demokrātijas principiem koleģiālas institūcijas, par tādu atzīstama arī ministrijas darba grupa, lēmumus vai vienošanos par kādu jautājumu pieņem balsojot, taču šajā gadījumā, iepazīstoties ar sanāksmju protokoliem, redzams, ka tas ticis ignorēts, un divu personu dominējošais viedoklis ticis pasniegts kā visas darba grupas vienošanās.

Līdz ar to LLPA vērš uzmanību, ka darba grupas pieņemtais gala ziņojums nav atzīstams par dokumentu ar juridisku spēku un par pretlikumīgiem ir atzīstami arī tie dokumenti, kuru pieņemšanai gala ziņojums ir kalpojis par pamatu. Proti, Ministru Kabineta rīkojums “Par Latvijas mediju politikas pamatnostādnēm 2016.–2020. gadam” būtu atceļams.

LLPA aicina vērtēt darba grupas gala ziņojuma spēkā esamību, kā arī darba grupas vadītāja Kultūras ministrijas Mediju politikas nodaļas vadītāja R. Putņa un Darba grupas vadītāja vietnieces Kultūras ministrijas mediju politikas nodaļas ekspertes K. Ločmeles atbildību par pieļauto patvaļu un Ministru kabineta maldināšanu, kas izraisījusi smagas sekas — pieņemts nepamatots dokuments.