Šodien vizītē Ventspils novada pašvaldībā un Ventspils valstspilsētā ierodas LR Satiksmes ministrs Tālis Linkaitis. 
Linkaits Ventspilī tiksies ar Ventspils pilsētas domes,  Ventspils brīvostas pārvaldes un “Ventspils Grain Terminal” vadību.

Ministrs ar Ventspils domes priekšsēdētāju pārrunās ostas pārvaldības reformas virzību un sadarbību starp iesaistītajām pusēm Ventspils ostas tālākajā attīstībā. Savukārt ar Ventspils brīvostas pārvaldes vadību ministrs pārrunās aktualitātes, kā arī viesosies “Ventspils Grain Terminal”.

Tikšanās laikā ar Ventspils novada domes vadību ministrs pārrunās valsts vietējo ceļu nodošanu pašvaldības īpašumā un citus ar satiksmes jomu saistītus jautājumus.

Novada domes deputāts Māris Dadzis aicina Ventspils novada domes vadību tikšanās laikā aktualizēt arī sekojošus jautājumus:

•             Par Dundagas ceļa posma līdz Ancei rekonstrukciju;

•             Par ceļa Ugāles – Zlēkas   kritisko stāvokli. Ceļu intensīvi ekspluatē smagā tehnika, līdz ar to tas nepārtraukti, pat vasaras sezonā, ir grūti izbraucams;

•             Par pievadceļa Stiklu ciemam iekļaušanu dubultās virsmas apstrādes programmā;

•             Aktualizēt jautājumu par “brāķa” novēršanu uz ceļa posma Piltene – Zlēkas , kas vēl joprojām nav izdarīts.

•             Izskatot jautājumu par valsts autoceļu pārņemšanu pašvaldības valdījumā, tiek rosināts ministriju pievedceļam Liepenei un Ovišiem veikt virsmas dubulto apstrādi. Pašvaldība tādā gadījumā pēc autoceļu valdījuma pārņemšanas varētu veikt līdzīgus uzlabojumus pievedceļam Miķeļtornim, šim nolūkam izmantojot Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fondā pieejamos līdzekļus.

Tāpat tiek aicināts novada vadību ar ministriju pārrunāt velo celiņu programmu attiecībā uz valsts ceļu posmiem.

 

1.12.2021. / Autors: Ventspilnieks.lv / Foto: Ventspilnieks.lv arhīvs