Līdz 2024. gada 24. martam profesionāļi ar augstāko izglītību ir aicināti pieteikties darba vidē balstītām pedagoģijas studijām “Mācītspēks”, lai iegūtu skolotāja kvalifikāciju. Savukārt skolām ir iespēja aktualizēt savas vakances kartē Esiskolotājs.lv un mudināt gan savus izcilākos absolventus, gan vecākus, kas izrādījuši interesi par aktīvāku iesaisti, apsvērt darbu izglītības sektorā.

“Izglītība ir Latvijas valsts prioritāte. Šogad tai ir piešķirts būtiski lielāks finansējums, lai turpinātu palielināt pedagogu atalgojumu, rūpētos par vienotas un iekļaujošas skolas ieviešanu, kā arī nodrošinātu STEM mācību jomu attīstību. Izglītības atslēgas cilvēks ir skolotājs, kas spēj iedvesmot bērnus darīt vairāk un veicināt katra izglītojamā individuālo sniegumu. Mūsu bērni ir pelnījuši pašus labākos, atsaucīgākos un zinošākos skolotājus. “Mācītspēks” pedagogi pie bērniem nāk ar būtisku pievienoto vērtību – praktisku, darba vidē balstītu pieredzi, kas mācības bagātina un padara dinamiskas. Novēlu zinošus un spējīgus jaunos “Mācītspēks” dalībniekus! Atbalstot skolotājus, mēs atbalstām mūsu bērnus,” uzsver izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša.

Kopumā četru gadu laikā “Mācītspēks” atlasi ir izturējuši 495 interesenti, no kuriem 345 uzsāka studijas, savukārt skolotāja kvalifikāciju pašlaik ieguvuši jau 227 skolotāji. Pēc “Mācītspēks” absolventu aptaujas gan 2022./2023., gan 2023./2024. gadā aptuveni 90% no skolotājiem pašlaik strādā izglītības sektorā.

“Latvijā unikālās darba vidē balstītās pedagoģijas studijas ”Mācītspēks” jau piekto gadu pēc kārtas aicina pieteikties interesentus ar augstāko izglītību pārkvalificēties un kļūt par skolotājiem – ieguldīt mūsu nākotnes sabiedrībā, un kā pedagogiem radīt pašus labākos apstākļus jauniešu izaugsmei. Ar katru gadu arvien vairāk no mūsu studentiem piesakās “Mācītspēks” atlasē, jau zinot konkrētu skolu, kurā vēlas strādāt – pagājušogad tā bija aptuveni trešā daļa, kas norāda, ka sabiedrība un izglītības iestādes novērtē programmas iespējas,” norāda Latvijas Universitātes Izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātes dekāne prof. Linda Daniela.

“Mācītspēks” sevī ietver divus mācību posmus. Pirmajā gadā klātienes studijās piektdienās Latvijas Universitātē, Daugavpils Universitātē vai Liepājas Universitātē dalībnieki apgūst pedagoģisko psiholoģiju, skolotāja profesionālo darbību un mācību jomas metodiku. Pirmajā gadā topošie skolotāji strādā 14 līdz 21 kontaktstundu lielu slodzi izvēlētajā skolā. Pēc skolotāja kvalifikācijas ieguves (pirmajā gadā) dalībniekiem ir iespēja otrajā gadā papildināt savas zināšanas vienā no piedāvātajām profesionālās kompetences pilnveides programmām Latvijas Universitātē.

Visa mācību procesa laikā skolotājiem ir pieejams papildu atbalsts, kurators un mentors, kuru nodrošina pati skola, lai ievadītu jauno pedagogu darbā, palīdzot ar tehniskām iemaņām, kā, piemēram, E-klases apguvi, un stundu vērošanu. Nepieciešamības gadījumā tiek piesaistīts arī supervizors. Visu mācību laiku skolotāji saņem arī stipendiju, lai varētu nestrādāt pilnu slodzi un sekmīgi pabeigtu mācības.

Par “Mācītspēks”

Darba vidē balstītas pedagoģijas studijas “Mācītspēks” iekļauj 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Skolotājs” apguvi pirmajā jeb kvalifikācijas gadā un otro jeb indukcijas gadu, kura ietvaros skolotāji turpina profesionālo pilnveidi vienā no četrām profesionālās kompetenču pilnveides mācību programmām Latvijas Universitātē.

Plašāka informācija par “Mācītspēks” ir pieejama www.macitspeks.lu.lv, savukārt par citām pedagoģijas studiju iespējām – un www.esiskolotajs.lu.lv. “Mācītspēks” īsteno Latvijas Universitāte, Daugavpils Universitāte un Liepājas Universitāte.

 

8.02.2024. / Autors: Darba vidē balstītās studijas “Mācītspēks” / Foto: Darba vidē balstītās studijas “Mācītspēks”