Attālinātais un hibrīda darbs turpinās, un šī daudzveidība saglabāsies arī turpmāk. Uzņēmējiem ir jāpielāgojas jaunajiem darba formātiem. Attālinātā darba un attālināto pakalpojumu joma vēl ir jāattīsta. Vietējā un starptautiskā līmenī DistanceLAB projekta ietvaros tiek pētīti šādi jautājumi:

·      Kā tiek radītas inovācijas attālinātajam darbam un pakalpojumiem?
·      Kas būtu jāņem vērā saziņā hibrīddarba un pakalpojumu kontekstā?
·      Kā sniegt attālinātus pakalpojumus ilgtspējīgi?
·      Kādas izmaiņas jāveic uzņēmējdarbības stratēģijā attālinātā vidē?

Projekta īstenošanā esam virzījušies uz priekšu – no attālinātā darba rīku izstrādes līdz to testēšanai. 2024. gadā plānojam sadarboties gan ar uzņēmumiem, gan valsts iestādēm, aktīvi meklējot organizācijas, kuras testēs izstrādātos rīkus un sniegs atgriezenisko saiti. Savukārt, uzņēmumiem mēs piedāvājam iespēju uzlabot savu konkurētspēju, radošumu un komunikāciju.

  • Kā vienu no pilotprojektiem piedāvājam digitālo      rīku ilgtspējīgas uzņēmējdarbības veicināšanai – ar šī rīka palīdzību ir iespējams attīstīt biznesa modeļus, produktus, pakalpojumus un pārvaldību, lai šie procesi kļūtu ilgtspējīgāki un ilgtermiņā palielinātu uzņēmuma konkurētspēju. Izmantojot rīku, ir iespējams izvēlēties sev atbilstošāko iesaistes veidu – tiešsaistes testu veikšanu vai dalību diskusijās.
  • Attālinātā darba apstākļos piedāvājam veikt uzlabojumus arī uzņēmuma prasmē veidot un uzturēt attiecības ar klientiem. Digitālais rīks palīdzēs iegūt jaunus klientus attālināti, noturēt tos, īstenot veiksmīgas mārketinga aktivitātes un klientu apkalpošanu, kā arī pārvaldīt attiecības pat krīzes situācijās. Sazinies ar mums, lai izmēģinātu šo rīku.

DistanceLAB ietvaros izstrādātie digitālie rīki piedāvā dažādas iespējas, neatkarīgi no uzņēmuma darbības jomas. Aplūkojiet visus pieejamos rīku prototipus šeit, skatot zemāk esošo daļu “Latest in DistanceLAB”. Aicinām arī piedalīties tiešsaistes seminārā “Test&Talk”, kas norisināsies 2024. gada 6. un 7. martā. Pieteikšanās saite šeit. Semināra laikā būs iespēja rast atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem par rīku lietošanu. Semināra darba valoda – angļu.

Projekta ietvaros tiek pētīti ieguvumi un ietekme, kā arī apkopotas atsauksmes, lai pastāvīgi pilnveidotu izstrādātos rīkus. Rīku izmantošana uzņēmumiem ir bez maksas. Projekta ietvaros uzņēmumiem ir arī iespēja stiprināt savus tīklus Baltijas jūras reģionā un doties mācību un sadarbības vizītēs uz citām projekta valstīm. Mūsu partneri ir no Somijas, Zviedrijas, Norvēģijas, Latvijas, Lietuvas un Polijas.

“Attālinātā darba prasmes, kā arī pakalpojumi uzņēmējdarbībā mūsdienu pasaulē nav ekstra, bet nepieciešamība. Esot mijiedarbībā ar citām valstīm un aizgūstot pieredzi, varam būt soli priekšā, esot konkurētspējīgāki Eiropas ekonomikas tirgū. Nodibinājuma “Ventspils Augsto tehnoloģiju parks”, kā projekta partnera uzdevums, 2024. gadā ir, sadarbībā ar uzņēmumiem, nodrošināt projekta ietvaros uzņēmējdarbības procesu uzlabošanai izstrādāto rīku testēšanu. Aicinu uzņēmējus būt atvērtiem, piesakoties sadarbībai”, tā Ventspils Augsto tehnoloģiju parka Biznesa atbalsta centra vadītājs Gvido Grīnbergs.

Projektu DistanceLAB finansē Eiropas Savienības Baltijas jūras reģiona programma un līdzfinansē Norvēģijas partneri. Īstenošanas periods ir no 2023. gada 1. janvārim līdz 2025. gada 31. decembrim. Projekta mērķis ir attīstīt attālinātā darba prasmes un pakalpojumus.

 

8.02.2024. / Autors: Nodibinājums “Ventspils Augsto tehnoloģiju parks” / Foto: Unsplash