Ventspils Augstskolas lektore Aiga Bādere piedalījās Eiropas Valodu uzņēmumu asociācijas konferencē “Together 2024”. No pasākuma Aiga guvusi daudz atziņu tulkošanas, sadarbības, mākslīgā intelekta un garīgās veselības jomā. Aicinājām Aigu uz interviju, lai pastāstītu par ieguvumiem piedaloties konferencē.

Pastāsti par konferenci, kurā piedalījies – kas tā ir un kam tā paredzēta?

Februāra beigās piedalījos Eiropas Valodu uzņēmumu asociācijas (ELIA) konferencē “Together 2024” Rīgā. ELIA ir bezpeļņas organizācija, un katru gadu tā rīko pasākumus dažādās valstīs. Galvenā mērķauditorija bija tulkošanas un lokalizācijas uzņēmumu pārstāvji, tostarp tulkošanas projektu vadītāji, un ārštata tulkotāji, kā arī tulkošanas rīku izstrādātāji un izglītības iestāžu pārstāvji. Divarpus dienās tika aplūkotas dažādas tēmas par tulkotāju un tulkošanas projektu vadītāju sadarbību, mākslīgā intelekta nodrošinātajām iespējām tulkošanā, tulkojuma pārbaudi, pēcrediģēšanu, ārštata tulkotāju savstarpējo saziņu un garīgo veselību.

Kādēļ, Tavuprāt, ir svarīgi piedalīties šādā konferencē?

Dalība konferencē ļauj labāk saprast, kā tieši šobrīd mainās tulkošana kā nozare. Tā ir iespēja ne tikai uzzināt, ko tulkošanas uzņēmumi sagaida no tulkotājiem un tulkošanas studentiem, bet arī sniedz iespēju iepazīt dažādus resursus. Izmantoju iespēju arī piedalīties praktiskā darbseminārā, kurā iepazinu jaunu tulkošanas rīku.

Kādi ir galvenie iespaidi un atziņas no pasākuma?

Kā augstskolas lektore kārtējo reizi guvu pārliecību, ka mūsu absolventi ir nepieciešami un ļoti gaidīti. Kā ārštata tulkotāja no sirds priecājos par iespēju satikt tulkotājus no dažādām valstīm. Piebildīšu, ka strādāt ārštatā nozīmē strādāt savā aliņā – tulkotājs viens pats sēž mājās pie datora un tulko un tulko, redaktorus un projektu vadītājus zinot vien ar e-pasta vēstuļu starpniecību. Līdz ar to būtiski bija konferencē paustie praktiskie ieteikumi par tulkotāju tīklošanās iespējām un rūpēm par garīgo veselību.

Būtiskākās atziņas noteikti saistītas ar veiksmīgas sadarbības priekšnoteikumiem, proti, savstarpēju cieņu, godīgumu pret sevi un citiem un to, ka visu var atrisināt, ja vien tiek runāts. It kā tādas pašsaprotamas lietas, kas tomēr ir ļoti svarīgas, lai strādājot justos labi un psiholoģiski droši.

Kāds ieguvums ir augstskolai un studentiem, ka augstskolas pārstāvji piedalās šādos pasākumos?

Ieguvumi ir vairāki, turklāt praktiski. Pirmkārt, tie ir sadarbības piedāvājumi, kas jau ir pārsūtīti maģistrantūras studentiem. Otrkārt, tā ir dalība ELIA nodrošinātā universitāšu tīklā, kas ļauj bez maksas rīkot attālinātas vieslekcijas, uzrunājot jebkuru no tīkla valodu speciālistiem. Tie ir augstas raudzes profesionāļi, kas tik tiešām virza valodu pakalpojumu nozari un uzstājas ar lekcijām visdažādākajās pasaules valstīs. Treškārt, Tulkošanas studiju fakultāte ir tikusi pie jauna tulkošanas rīka “BWX”, kurā apvienotas projektu pārvaldības, datorizētās tulkošanas, mašīntulkošanas, pēcrediģēšanas un mākslīgā intelekta nodrošinātu papildfunkciju iespējas. Ceturtkārt, vairāki uzņēmumi pauduši vēlmi piedalīties mūsu Karjeras dienā 10. aprīlī un interesi par sadarbību ar augstskolu tulkošanas prakses vietu nodrošināšanā.

Cik svarīgi ir augstskolai, nozares pārstāvjiem, uzņēmējiem kopīgi sadarboties, ko tas veicina?

Manuprāt, minētie ieguvumi jau pasaka priekšā, cik svarīga ir sadarbība, jo tikai tā var nodrošināt savlaicīgu tulkošanas nozares prasību iestrādi studiju kursos. Fakultātes sadarbība ar nozari vienmēr ir bijusi būtiska un abpusēja – uzņēmumiem vajag absolventus, bet absolventiem uzņēmumus. Šāds pasākums ļauj citam citu labāk sadzirdēt.

Vai vēlies vēl ko piebilst?

Konference sniegusi neaizmirstamu pieredzi ne tikai tādēļ, ka organizatori par visu bija padomājuši, bet arī tāpēc, ka tā ļāva vēl labāk saprast, kas tieši šobrīd tulkošanā un lokalizācijā ir vissvarīgākais. Atslēgas vārds, protams, ir sadarbība, un esmu ļoti pateicīga augstskolas absolventam Kasparam Kļaviņam un viņa uzņēmumam “TranslatePro” par pamudinājumu un atbalstu dalībai konferencē.

 

13.03.2024. / Autors: Ventspils Augstskola / Foto Ventspils Augstskola