Pirms divām nedēļām Ventspilī norisinājās PSIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” organizētā makulatūras savākšanas akcija. Tās laikā tika savākti 2 100 kg makulatūras.

Akcija norisinājās 12. jūnijā Ventas kreisajā krastā (pilsētā) un 13. jūnijā Ventas labajā krastā (Pārventā). Makulatūru bija iespējams nodot pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” kravas automašīnās, kuras kursēja pēc noteikta maršruta gan daudzdzīvokļu māju rajonos, gan individuālo māju rajonos.

Liela daļa ikdienas atkritumi tieši ir papīrs un kartons. Tāpēc akcijas mērķis bija vērst uzmanību uz to, ka makulatūra, tāpat kā citi tālākai pārstrādei derīgie atkritumi būtu jāatdala un jānodod atsevišķi. Ikdienā iedzīvotāji makulatūru var bez maksas nodot šķiroto atkritumu savākšanas laukumos Jēkaba ielā 47 un Siguldas ielā 8a, kā arī sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktos.

PSIA “Labiekārtošanas kombināts” pateicas ikvienam iedzīvotājam par atsaucību un cer uz turpmāku atsaucību nākamajās akcijās.

 

22.06.2021. / Autors: Ventspils labiekārtošanas kombināts  / Foto: Pixabay