Nākamajā, 2018.gadā, plānots pārcelt vienu darba dienu, otrdien nolēma valdība.

2018.gada 30.aprīļa darba dienu, kas iekrīt pirmdienā starp brīvdienu 29.aprīli un svētku dienu 1.maiju, no valsts budžeta finansējamās valsts pārvaldes iestādēs ir paredzēts pārcelt uz sestdienu, 21.aprīli. To nosaka otrdien, 25.aprīlī, Ministru kabineta sēdē pieņemtais rīkojums. Rīkojumā visām pašvaldībām komersantiem un organizācijām, nosakot darba un atpūtas laiku, ieteikts ievērot attiecīgo darba dienas pārcelšanu.

Darba dienas pārcelšanas iespēja ir paredzēta Darba likumā. Tajā teikts, ka, ja darba nedēļas ietvaros viena darba diena iekrīt starp svētku dienu un nedēļas atpūtas laiku, darba devējs šo darba dienu var noteikt par brīvdienu un pārcelt to uz sestdienu tajā pašā nedēļā vai citā nedēļā tā paša mēneša ietvaros. No valsts budžeta finansēto institūciju darbiniekiem, kuriem noteikta piecu dienu darba nedēļa no pirmdienas līdz piektdienai, Ministru kabinets rīkojumu par darba dienas pārcelšanu nākamajā gadā izdod ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 1.jūlijam. Darba dienas pārcelšanas gadījumā minētais darbs nav uzskatāms par virsstundu darbu.

Darba likums arī nosaka – ja darbinieks savas reliģiskās pārliecības vai citu pamatotu iemeslu dēļ nevar ierasties darbā pārceltajā darba dienā, šī diena tiek uzskatīta par darbinieka ikgadējā atvaļinājuma dienu vai, vienojoties ar darba devēju, tā tiek atstrādāta citā laikā.

2018.gadā ir tikai viena darba diena, kas iekrīt starp svētku dienu un nedēļas atpūtas laiku. Tā ir minētā pirmdiena, 30.aprīlis. Darba dienu pārcelšana tiek īstenota jau ilgu laika periodu un, gadiem ejot, kļuvusi par tradīciju, kuru sabiedrība kopumā atbalsta un vērtē pozitīvi.

Autors: Ventspilnieks.lv / Foto: Edijs Pālens/LETA