No 8. līdz 12. aprīlim Kurzemes reģiona pašvaldību pieaugušo izglītības koordinatori aicina ikvienu piedalīties pasākuma “Pieaugušo izglītības dienas Kurzemē” aktivitātēs. Dažādu formātu pasākumos iedzīvotājiem būs iespēja iepazīt pieaugušo izglītības daudzveidību Kurzemes reģiona pašvaldībās un apgūt jaunas zināšanas un prasmes. Visas piedāvātās aktivitātes ir bez maksas.

Vienlaikus būs iespēja pieteikties uz individuālo konsultāciju par mācību iespējām savā pašvaldībā un visā Latvijā. Pasākuma “Pieaugušo izglītības dienas Kurzemē” mērķis ir veicināt iedzīvotāju iesaisti pieaugušo izglītības aktivitātēs un izpratni par mācīšanās nozīmi personīgai un profesionālai pilnveidei, visa mūža garumā.

Pieaugušo izglītības nedēļā Kurzemes plānošanas reģions plašākam interesentu lokam atklās arī interaktīvu tiešsaistes karti “Pieaugušo izglītības iespējas Kurzemē”, kura būs atrodama Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā zem sadaļas “darbības nozares/izglītība” (https://www.kurzemesregions.lv/darbibas-nozares/izglitiba). Interaktīvajā kartē būs apkopota informācija par pieaugušo izglītības iespējām Kurzemes pašvaldībās.

Tāpat Kurzemes plānošanas reģions šajā nedēļā aicina reģiona uzņēmējus būt aktīviem un sazināties ar pieaugušo izglītības koordinatoriem, lai plašāk iepazītu pieaugušo izglītības iespējas sava uzņēmuma attīstībai, nodrošinot savu darbinieku kompetenču celšanu un prasmju uzlabošanu. Gan šajās dienās, gan arī turpmāk uzņēmējiem būt aktīviem un jautāt, kā pieaugušo izglītības koordinatori var palīdzēt, kā piemeklēt izglītotāju, vai ir pieejams kāds finansējums darbinieku apmācībām un citus neskaidros jautājumus, kas veicinās izpratni par pieaugušo izglītību un profesionālajiem ieguvumiem.

Pasākumu organizē Liepājas Izglītības pārvaldes Izglītības attīstības un metodiskā atbalsta centra Personības izaugsmes un pilnveides nodaļa sadarbībā ar Kurzemes plānošanas reģionu, Saldus novada Izglītības pārvaldi, Talsu novada Izglītības pārvaldi, Kuldīgas novada Izglītības pārvaldi, Grobiņas Pieaugušo izglītības centru, Tukuma novada Pieaugušo Tālākizglītības centru, Ventspils Digitālo centru, Ventspils Augstskolas Mūžizglītības centru un platformu “EPALE” Latvija.

Pieteikšanās uz pasākumiem šeit: https://ej.uz/PIDK2024.

 

26.03.2024. / Autors: Ventspils Augstskola / Foto: Ventspils Augstskola