Kopumā līdz šā gada 19.jūlijam ir apstiprināti projekti vairāk par 1,9 miljardiem eiro, kas ir 44,1% no kopējā Latvijai pieejamā Eiropas Savienības (ES) fondu finansējuma 4,4 miljardu eiro apmērā, informē Finanšu ministrija (FM). Līdz šim veikti maksājumi projektos jau par 8,7% finansējuma jeb 382,5 miljoniem eiro.

Patlaban ES fondu jomā notiek intensīva projektu uzsākšana un ieviešana. Šī gada jūnijā un jūlija pirmajā pusē lielākais progress vērojams Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) noslēgtajos līgumos ar finansējuma saņēmējiem pilsētvides attīstības, transporta, ūdenssaimniecības, vides un teritoriālās attīstības, profesionālās izglītības un veselības veicināšanas jomās.

Kā nozīmīgs solis vides aizsardzībā vērtējama vēsturiski piesārņotās vietas – Inčukalna sērskābā gudrona dīķu – sanācijas otrā posma projekta atbalsts no FM un CFLA un tā iesniegšana Eiropas Komisijā apstiprināšanai lielā projekta statusā. Projekta rezultātā tiks novērsta turpmāka piesārņojošo vielu, īpaši sērskābā gudrona atkritumvielu, emisija vidē. Tādējādi tiks uzlabota gruntsūdens, virszemes ūdens, kā arī augsnes un grunts kvalitāte bīstamo atkritumu izgāztuvei piegulošajā teritorijā līdz tādai pakāpei, ka netiek apdraudēta cilvēku veselība un vide. Attīrīto teritoriju būs iespējams izmantot ierobežotai saimnieciskai darbībai saskaņā ar teritorijas attīstības plānu.

Tāpat, lai veicinātu efektīvākas sabiedriskā transporta sistēmas izveidi, ar ES fondu atbalstu Rīgā Torņakalna apkaimē tiks izbūvēts multimodāls transporta mezgls. Projekts ietver sabiedriskā transporta un pasažieru apkalpošanas, ēku, būvju un ar tām saistītās infrastruktūras būvniecību un rekonstrukciju, stāvparka izbūvi un teritorijas labiekārtošanu, radot modernu transporta mezglu. CFLA ir uzaicinājusi Rīgas pilsētas pašvaldību sagatavot projekta iesniegumu šī projekta īstenošanai.

Attiecībā uz riskiem ES fondu ieviešanā, lai iespējami paātrinātu integrēto teritoriālo investīciju projektu uzsākšanas tempu, FM sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju izvērtēs nepieciešamību vienkāršot republikas nozīmes pilsētu nodrošināto projektu vērtēšanas procesu. Riski ir vērojami ilgstošo bezdarbnieku atbalsta, deinstitucionalizācijas, daudzdzīvokļu un pašvaldību ēku energoefektivitātes uzlabošanas un pašvaldību teritoriju revitalizācijas jomās.

Lai novērstu risku nesasniegt 2017.gada budžeta plānu un nodrošināt plānoto izaugsmes tempu, FM un CFLA turpinās koncentrēties uz projektu ieviešanas veicināšanu. Tajā skaitā pastiprināta uzmanība tiks pievērsta ikmēneša ieviešanas plānu izpildes disciplīnas stiprināšanai, operatīvi rodot iespēju risināt konstatētos nozīmīgākos arī projektu līmeņa riskus. Ikmēneša ziņojumos FM turpinās informēt valdību ne tikai par ieviešanas progresu, bet arī par nepieciešamo iesaisti ātrākai lēmumu pieņemšanai.

Autors: LETA / Foto: LETA