Saeima ceturtdien otrreizējā caurlūkošanā pieņēma grozījumus Valsts pārvaldes iekārtas likumā, no likuma izslēdzot normu, kas noteica ik mēnesi publiskot amatpersonu darba samaksu.

Izmaiņas likumā noteic, ka informāciju par darba samaksu, kas izmaksāta iestādes amatpersonām un darbiniekiem, publisko Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteiktajā kārtībā. To, cik plaša informācija no nākamā gada 1.janvāra tiks publiskota, noteikts Ministru kabinets.

Virzot grozījumus otrreizējai caurlūkošanai Saeimā par likumprojektu atbildīgās Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšsēdētājs Sergejs Dolgopolovs atzīmēja, ka “priekšlikumi tika apspriesti un risinājumi meklēti gan diskusijās plašā ekspertu lokā, gan arī darba grupā, un ir panākts kompromiss par divu likumu savstarpēju saskaņošanu, jo līdz šim vienam jautājumam piedāvāti atšķirīgi risinājumi. Savukārt to, kas un kādā apjomā tiks publicēts internetā par valsts iestādēs strādājošo darba samaksu, uzticēts noteikt valdībai”.

Iepriekš atbildīgās komisijas deputāti, iepazīstoties ar citu Eiropas valstu pieredzi atalgojuma publiskošanā, secināja, ka nekur citur publiski nav pieejama tik plaša informācija par darbinieku darba samaksu kā Latvijā. Tādējādi komisija lēma aicināt Ministru kabinetu apsvērt iespēju valsts pārvaldē strādājošo atalgojumu publiskot vienu reizi gadā, norādot personas vārdu un uzvārdu, tāpat, kā tas tiek darīts par valsts amatpersonām. Tāpat komisija aicināja noteikt, ka jebkura persona datus par interesējošo darbinieku var iegūt, attiecīgajā iestādē iesniedzot pamatotu iesniegumu, un tos izmantot, ievērojot personas datu aizsardzības nosacījumu.

Eiropas Parlamentārās pētniecības un dokumentācijas centra sniegtā informācija liecina, ka Nīderlandē, Vācijā, Beļģijā, Francijā atalgojumu publicē tabulā, neidentificējot personas, Slovākijā vārdi un uzvārdi jānorāda tikai augstākajām valsts amatpersonām, bet Čehijā publicē tikai amatu atalgojuma skalu. Lielā daļā valstu paredzēta iespēja ikvienam iegūt informāciju par citu personu ienākumiem, iesniedzot pamatotu pieprasījumu, un šādos gadījumos par to tiek informēta attiecīgā persona vai arī tai tiek lūgta atļauja kādam citam sniegt ziņas par saņemto atalgojumu.

Valsts pārvaldes iekārtas likuma normas Saeimā pārskatīt otrreiz aicinājis Valsts prezidents Raimonds Vējonis, norādot, ka šī gada jūnijā pieņemtās likuma grozījumu redakcijas par kārtību, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu un darbinieku algām, ir savstarpēji pretrunīgas un tās nav vērtētas kontekstā ar personas datu un privātās dzīves neaizskaramības principu. Tāpat prezidents uzsvēris, ka likuma grozījumi par darba samaksas publiskošanu ir pretrunā ar izmaiņām Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā, kas stāsies spēkā nākamā gada 1.janvārī.

Autors: Ventspilnieks.lv / Foto: LETA