No Ventas upes kuģošanas kanāla izceļ 50 tonnu smagu betona gabalu

1353
Autors: Ventspils brīvosta
Autors: Ventspils brīvosta

Šī gada janvārī Ventas upes kuģošanas kanāla padziļināšanas darbu laikā Ventas kreisā krasta pusē apmēram 50 metru no SIA Noord Natie Ventspils Terminals tika atrasts liels betona gabals, kas nu beidzot ir izcelts no upes.

Kā sarunā ar portālu VentspilsBalss.lv pastāstīja Ventspils brīvostas pārstāve Inga Ieviņa, iepriekš par šāda lieluma betona gabalu ziņu nebija, jo dziļums kuģošanas kanālā nebija tik liels, lai to konstatētu. Šobrīd kuģošanas kanāls padziļināts līdz 15 metriem. Betona gabala augšējās daļa bija 12,9 metru dziļumā, bet apakšējā – 15,1 m dziļumā. Šāda betona masīva (tā izmēri – četrus metrus plats, trīs metrus garš un 2,2 metrus augsts) palikšana kuģošanas kanālā varētu apdraudēt kuģošanas drošību, tāpēc Ventspils brīvostas pārvaldes speciālisti organizēja apmēram 50 tonnu smagā betona gabala izcelšanu.

Darbs nebija ne viegls, ne vienkāršs, jo sākotnēji arī nebija zināms, cik liela masīva daļa varētu būt ieskalota gruntī, kas rada tā saucamo piesūkšanās efektu. Ūdenslīdējiem darbs bija jāveic 15 metru dziļumā vietā, kur ir stipras straumes, ierobežota redzamība, turklāt vēl salīdzinoši zema ūdens temperatūra. Tomēr, dienestiem saskaņoti darbojoties, darbs tika paveikts labi. Izcelšanu veica peldošais celtnis sadarbībā ar ūdenslīdējiem, kā arī hidrogrāfijas kuģi Kapteinis Orle, Ostas kapteiņa dienestu un citiem brīvostas speciālistiem.

Pēc izcelšanas betona masīvs novietots pie Ventspils brīvostas 13.piestātnes kā krasta stiprinājums.