Šogad noslēdzas Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldes realizētais projekts “Izglītības iestāžu mācību vides infrastruktūras uzlabošana un materiāltehniskās bāzes pilnveidošana”, kura ietvaros četru gadu laikā veikti būtiski ieguldījumi astoņās Ventspils skolās.

Projekta  mērķis bija attīstīt izglītības infrastruktūru astoņās Ventspils pilsētas vispārējās izglītības iestādēs, lai sekmētu plānoto kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu. Projekta ietvaros ieguldījumi veikti Ventspils 1.pamatskolā, Ventspils 2.pamatskolā un Ventspils Pārventas pamatskolā, Ventspils 2.vidusskolā, Ventspils 3.viduskolā, Ventspils 4.vidusskolā un Ventspils 6.vidusskolā, kā arī Ventspils Valsts 1.ģimnāzijā.

Četru gadu laikā no 2017. līdz 2020. gadam veikts 135 mācību telpu kapitālais remonts, tai skaitā, veikta 5 jaunu dabaszinību un matemātikas kabinetu izbūve – divi dabaszinību kabineti Pārventas pamatskolā, viens fizikas un viens ķīmijas kabinets 1.ģimnāzijā, kā arī jauns matemātikas kabinets 1.pamatskolā. Vienlaikus ar remontdarbiem telpas aprīkotas ar jaunām ergonomiskām mēbelēm – kopā iegādātas 7140 mēbeļu vienības.

2.pamatskolā un 2.vidusskolā veikts sporta zāļu kapitālais remonts, tai skaitā, izbūvēta piespiedu vēdināšanas sistēma un uzstādīts jauns sporta aprīkojums.

Projekta ietvaros būtiski papildināta IKT infrastruktūra un aprīkojums – pabeigta Izglītības pārvaldes jau 2013.gadā uzsāktā bezvada interneta izbūve, kā arī skolu IKT aprīkojums papildināts ar 252 stacionārajiem datoriem, 278 portatīvajiem datoriem, 97 projektoriem, 8 interaktīvajām tāfelēm un 56 dokumentu kamerām. Tādējādi 100% visas mācību telpas ir aprīkotas ar bezvadu internetu un projektoru ar ekrānu vai interaktīvo tāfeli.

Rūpējoties par drošu vidi, veikta elektriskā apgaismojuma un elektroapgādes sistēmu atjaunošana piecās skolās (1.pamatskolā un Pārventas pamatskolā, 1.ģimnāzijas piebūvē, 2.vidusskolas piebūvē un 6.vidusskolā), ugunsgrēka automātiskās atklāšanas sistēmu izbūve sešās skolās (1.pamatskolā un Pārventas pamatskolā, 1.ģimnāzijas piebūvē, 2.vidusskolā, 3.vidusskolā un 6.vidusskolā), kā arī izbūvēta balss apziņošanas sistēma trijās skolās (1.ģimnāzijā, 2.vidusskolā un 6.vidusskolā).

Ar divu telpu pārbūvi un aprīkojuma iegādi pilnveidots Reģionālais metodiskais centrs 1.ģimnāzijā, kas nodrošina metodiskā atbalsta sniegšanu Alsungas, Kuldīgas, Pāvilostas, Ventspils novada un Ventspils pilsētas pedagogiem.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 5 320 455,20, no tām Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums EUR 4 099 444,67, valsts budžeta finansējums EUR 216 187,75, Ventspils pilsētas pašvaldības finansējums EUR 1 004 822,78.

 

4.03.2021. / Autors: Ventspils Izglītības pārvalde / Foto: Ventspilnieks.lv arhīvs