Turpinot darbu pie Meža kapu teritorijas paplašināšanas, no 16. aprīļa ir uzsākta Meža kapu žoga izbūve. Jaunais žogs tiks izbūvēts analogs esošajam – ar betona stabiem un ar impregnēta koka žoga posmiem gaiši brūnā krāsā. Darbus paredzēts pabeigt līdz jūlija beigām. 

Ventspils Meža kapu teritorijas kapacitāte jauniem apbedījumiem ir ierobežota. Lai risinātu šo situāciju, jau 2023. gadā tika uzsākti darbi, lai pakāpeniski paplašinātu Meža kapu teritoriju. Darbus ir paredzēts veikt divās būvniecības kārtās. Šogad tiks veikta 1. būvniecības kārta (10`000 m2), bet tuvākos divos gados 2. būvniecības kārta (3`500 m2). Kopā paredzēts izbūvēt 4 apkalpojošā ceļa vārtus (4.0 m platus) un 5 gājēju vārtiņus. Šobrīd tiek realizēts būvprojekts “Žoga izbūve Meža kapu paplašināmā teritorijā, 1. kārta”.

Meža kapos ir veikta izpēte, paredzot kapu izbūvi pavisam četros būvniecības posmos, kas nodrošinās Meža kapos jaunas apbedījumu vietas turpmākajiem 16 – 20 gadiem.

 

2.05.2024. / Autors: Ventspils Komunālā pārvalde / Foto: Ventspils Komunālās pārvaldes arhīvs