Notiks kārtējās dzīvojamo māju īpašnieku kopsapulces

1251

Nākamnedēļ pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi organizēs kārtējās divas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašnieku kopsapulces.

Trešdien, 1.martā, plkst.18 PSIA Ventspils nekustamie īpašumi birojā Užavas ielā 8 uz tikšanos aicināti Lielā prospekta 27 iemītnieki. Kopsapulcē izskatāmie jautājumi: ieņēmumu–izdevumu atskaite, norēķini par komunālajiem pakalpojumiem, mikroklimats dzīvokļos un siltumenerģijas patēriņš, kā arī plānotie remontdarbi.

Dienu vēlāk, 2.martā, plkst.18, PSIA Ventspils nekustamie īpašumi Ekspluatācijas daļā, Talsu ielā 1, uz kopsapulci aicināti Sanatorijas ielas 16 iedzīvotāji. Kopsapulcē izskatāmie jautājumi: ieņēmumu–izdevumu atskaite, norēķini par komunālajiem pakalpojumiem, plānotie remontdarbi.

Lai kopsapulcē varētu pieņemt lēmumu, nepieciešams “par” nobalsot 50%+1 balss dzīvokļu īpašniekiem. Reģistrējoties kopsapulcē, jāuzrāda personu apliecinoši dokumenti (ja cita persona pārstāv īpašnieku, tad nepieciešama pilnvara). Savukārt, ja mainījies dzīvokļa īpašnieks, tad jāuzrāda arī īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti. Kopsapulcē aicināti piedalīties visi attiecīgās mājas iedzīvotāji, arī dzīvokļu īrnieki, taču balsojumā, saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likumu, drīkst piedalīties tikai dzīvokļu īpašnieki.