Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi turpina aktīvi veikt ūdens skaitītāju rādījumu pārbaudes tajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, kur starpība starp iedzīvotāju deklarētajiem ūdens patēriņa rādījumiem un mājas kopējā ūdens skaitītāja rādījumiem ir lielāka par 20%. Nākamnedēļ ūdens skaitītāji tiks pārbaudīti kārtējos trīs namos.

Sarkanmuižas dambī 5 pārbaude notiks pirmdien, 27.februārī, Brīvības ielā 21 – otrdien, 28.februārī, bet Celtnieku ielā 10 – trešdien, 1.martā.

Ūdens skaitītāju pārbaudes veiks pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi un pašvaldības SIA ŪDEKA darbinieki laika posmā no plkst.18 līdz 20.

Kā skaidroja Ventspils nekustamie īpašumi tehniskais direktors Valērijs Pļiskovs, par ūdens patēriņa starpības sadales kritērijiem un piemērojamo metodiku iedzīvotāji ir lēmuši mājas kopsapulcē, atrunājot to pakalpojumu līgumā, ko visas dzīvojamās mājas iedzīvotāju vārdā ar pakalpojumu sniedzējiem ir noslēgusi mājas īpašnieku pilnvarotā persona vai mājas pārvaldnieks. Līdz ar to patēriņa starpība, kas rodas starp mājas kopējā aukstā un karstā ūdens patēriņa skaitītāju rādījumiem un iedzīvotāju deklarētajiem patēriņa rādījumiem, primāri tiek sadalīta tiem dzīvokļu īpašniekiem vai īrniekiem, kuru dzīvokļos nav uzstādīti skaitītāji, kuri liedz piekļuvi veikt individuālā skaitītāja pārbaudi, kuru skaitītāji ir bojāti, nav noplombēti, plombējums ir bojāts, skaitītāji nav verificēti, vai kuri nav iesnieguši skaitītāju rādījumus trīs mēnešus pēc kārtas. Ja šādu dzīvokļu mājā nav, tad ūdens patēriņa starpība tiek sadalīta proporcionāli dzīvokļu skaitam.

Savukārt, ja patēriņa starpība starp mājas ievada skaitītāja rādījumiem un dzīvokļos uzstādīto skaitītāju rādījumiem pārsniedz 20%, tad mājas pārvaldnieks veic pārbaudes, lai noskaidrotu šādas starpības rašanās iemeslus.