Pašvaldība kopš 2011. gada, sagaidot valsts svētkus 18. novembrī, pasniedz Pateicības, Atzinības un Goda rakstus.

Par Goda rakstu piešķiršanu balso deputāti, un domes sēdē nolemts šoruden apbalvot ērģeļmeistaru Jāni Kalniņu – par nozīmīgu ieguldījumu novada kultūras un sabiedriskās dzīves pilnveidošanā un arhitektūras mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā, Ventspils novada domes bijušo deputātu Andri Jaunsleini – par augstu profesionalitāti, iniciatīvu, atbildīgu darbu, veicot Ventspils novada domes deputāta pienākumus, SIA “Jāņlejas” – par nozīmīgu ieguldījumu uzņēmējdarbībā un Ances pagasta attīstības veicināšanā, kā arī Ventspils novada domes bijušo deputātu un pedagogu Aivaru Čakli – par nozīmīgu ieguldījumu izglītības darbā, jauno sportistu motivēšanā un daudzveidīgu sporta sacensību rīkošanā.

8.11.2021. / Autors: Ventspils novada pašvaldība / Foto: Ventspils novada pašvaldība