Ceturtdien, 16. novembrī, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome nolēma atbalstīt Ventspils Digitālā centra dalību projekta aktivitātē papildu finansējuma saņemšanai, kā rezultātā zinātnes centrā VIZIUM plānots izveidot jaunu eksponātu un mācību programmu STEM jomā.

Š.g. septembrī tika saņemts aicinājums piedalīties Valsts izglītības attīstības aģentūras organizētā konkursā Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. – 2021. gada perioda programmas “Pētniecība un izglītība” aktivitātē “Inovāciju centri” nodrošinātā papildu finansējuma sadalei Inovāciju centru projektiem, t.sk. Ventspils Digitālajam centram kā projekta “Inovācijas centra izveidošana Ventspilī” īstenotājam, un iesniegt pieprasījumu finansējuma saņemšanai papildu aktivitāšu īstenošanai vienam projektam piešķirot ne vairāk kā EUR 35 363,50, ar nosacījumu, ka projekta realizācija pilnībā jāpabeidz līdz 2024. gada 30. aprīlim.

Ventspils Digitālais centrs ar piesaistīto papildu finansējumu plāno realizēt aktivitātes, kas bagātinās pieejamo izglītības programmu klāstu, kā arī uzlabos izglītojamo prasmes un kompetences STEM jomā, t.sk. izveidot un uzstādīt vienu jaunu eksponātu Ģeogrāfijas un pasaules galerijā, izstrādāt saturu, aprobēt un realizēt vienu jaunu mācību programmu 5. – 9.klašu posmam vides zinātņu jomā, aptverot 100 izglītojamos, kā arī nodrošināt mācību programmas materiāltehniskos līdzekļus.

Atgādinām, ka Projekta īstenošana tika uzsākta 2020. gada 24. jūlijā, Ventspils Digitālajam centram parakstot līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru. Projekta ietvaros jau paveiktas šādas aktivitātes:

  • izveidoti 52 interaktīvi eksponāti;
  • izstrādātas 12 izglītojošas aktivitātes ģimenēm ar bērniem, sabiedrībai (t.sk. 6 tehniski radošās darbnīcas, 6 zinātnes šovi);
  • izstrādātas 16 mācību programmas skolēniem un 4 mācību programmas pedagogiem;
  • veiktas dažādas pieredzes apmaiņas aktivitātes ar Norvēģijas zinātnes centru “Vilvite” (Bergena), pārņemot viņu labo praksi un pieredzi, kas ir viens no projekta sadarbības partneriem;
  • izveidots Jauno dabaszinātņu pētnieku centrs sadarbībā ar Ventspils Augstskolu, piedāvājot 8. – 12. klašu skolēniem interesantas un izglītojošas nodarbības par STEM jomu;
  • veiktas zinātnes centra VIZIUM darbinieku apmācības, piesaistot ekspertus no zinātnes centriem “Copernicus Science Centre” Polijā, “AHHAA” Igaunijā un “Heureka” Somijā;
  • nodrošinātas dažādas mārketinga aktivitātes, t.sk. mājas lapas izstrāde, mārketinga stratēģijas izstrāde, publisku pasākumu organizēšana kā VIZIUM atklāšanas pasākums, VIZIUM 1. gada jubilejas svinības un Digitālie svētki u.c. aktivitātes.

Projekta mērķis ir veicināt zināšanu attīstību un izglītojamo karjeras izvēli STEM jomā, izveidojot Ventspils Inovāciju centru tematiskajā specializācijas jomā – dabaszinātņu un informācija un komunikācijas tehnoloģiju jomā.

Plānotais projekta kopējais apjoms EUR 2 050 968,78, t.sk. 90% Norvēģijas finanšu instrumenta finansējums un valsts budžeta finansējums – EUR 1 845 871,50 (t.sk. EUR 1 568 990,77 Norvēģu finanšu instrumenta finansējums un EUR 276 880,73 valsts budžeta finansējums) un 10% pašvaldības līdzfinansējums – EUR 205 097,28.

 

23.11.2023. / Autors: Ventspils Digitālais centrs / Foto: Ventspils Digitālais centrs