Par spīti pierādījumiem KNAB joprojām nesaskata korupciju Ventspils domē

784

Lai gan Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam (KNAB) tiek skaidro norādīts, kā par sabiedriskajiem līdzekļiem tiek īstenota Aivara Lemberga propagandas kampaņa arī pēc ASV sankciju piemērošanas, kas apliecina, ka sankcijas Ventspils pilsētas dome neievēro un tās tiek rupji ignorētas, birojs vien atbild, ka minētās ziņas nesatur norādi par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, kas saistīts ar korupciju.

Ventspils pilsētas domes deputāts Ivars Landmanis iesniegumā norāda, ka Ventspils pilsētas domes portālu www.ventspils.lv uztur Ventspils pilsētas domes iestāde “Ventspils Digitālais centrs” par tam izdalītajiem budžeta līdzekļiem. Ventspils pilsētas dome, tās iestādes, iepriekš arī Ventspils brīvostas pārvalde dāsni apmaksā laikraksta un portāla “Ventas Balss” pakalpojumus, kas izpaužas Lemberga glorificēšanā un tā oponentu nomelnošanā.

No valsts Iepirkumu uzraudzības biroja pieejamās informācijas ir secināms, ka “Ventas Balss” pēdējos gados ir saņēmusi sekojošu finansējumu:

2018.gadā 184 533,- eiro – maksātājs Ventspils pilsētas dome
2019.gadā kopā 117 435,47 eiro, tai skaitā:
36 363,- eiro – maksātājs Ventspils pilsētas domes pašvaldības iestāde “Ventspils digitālais centrs”;
14 005,- eiro – maksātājs pašvaldības SIA “Kurzemes filharmonija”;
14 005,- eiro – maksātājs Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālā pārvalde”;
12 900,- eiro – maksātājs SIA “Olimpiskais centrs “Ventspils””;
13 600,50 eiro – maksātājs pašvaldības SIA “Ūdeka”;
13 999,99 eiro – maksātājs SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”;
12 561,98 eiro – maksātājs Ventspils pilsētas Izglītības pārvalde.

Landmanis iesniegumā arī norāda, ka ir zināms, ka “Ventas Balss” Lemberga propagandas darbību līdz šim dāsni ir atbalstījusi Ventspils Brīvostas Pārvalde – kā minimums ik gadu 143 756,- eiro apmērā + PVN. “Papildus caur dažādiem kanāliem tiek maksāts arī citiem medijiem, tai skaitā SIA “Kurzemes Televīzija”.”

Tikmēr KNAB uz šo visu atbild, ka iesnieguma saturs un tā pielikumā minētās ziņas nesatur norādi par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, kas saistīts ar korupciju, un KNAB iesniegumu ir pieņēmis zināšanai.

KNAB arī norāda, ka tas atbilstoši savai kompetencei ir izvērtējis iesniegumā norādīto informāciju, ka Ventspils pilsētas dome neievēro un rupji pārkāp OFAC sankcijas, un veiktās pārbaudes rezultātā netika konstatētas ziņas, kas liecinātu par kādas Ventspils pilsētas domes valsts amatpersonas iespējamu likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” valsts amatpersonām noteikto ierobežojumu un aizliegumu pārkāpumu rīcībā ar finanšu līdzekļiem.

Taču iesniegumā skaidri redzams, ka Lembergs izmanto publiskos resursus savu privāto vajadzību nodrošināšanai.

11.04.2020./ Autors: BNN