Ventspils pilsētas dome, ņemot vērā silto laiku un cilvēku vēlmi atveldzēties pilsētas ūdeņos, sadarbībā ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu BIOR š.g.26.jūlijā veikusi ventspilnieku iecienītāko atpūtas vietu kontroli un testēja peldūdens kvalitāti šajā vietās.

Peldūdens paraugi paņemti peldvietas Gāliņciemā Ābolu ielas galā un Ventā Graudu ielas galā.

Peldūdeņu mikrobioloģiskā piesārņojuma novērtēšanas metodes balstās uz fekālā piesārņojuma indikatororganismu noteikšanu. Šādi indikatororganismi ir zarnu nūjiņas (Escherichia coli jeb E.coli ) un zarnu enterokoki. Šīs indikatoru baktērijas ir dabiski zarnu mikrofloras elementi, kas vidē nonāk ar fekālijām, un normālos apstākļos saskare ar tām nerada draudus veselībai. Pēc to daudzuma ūdenī, veicot ūdens paraugu mikrobioloģiskās analīzes laboratorijā, tiek spriests, cik liels ir risks, ka konstatētais fekālais piesārņojums var saturēt arī kuņģa un zarnu trakta slimību izraisītājus patogēnos mikroorganismus.

Ministru kabineta 28.11.2017. noteikumos Nr. 692 “Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība” noteikti šo indikatororganismu robežlielumi – koloniju veidojošās vienības 100 ml ūdens. Paņemtajos paraugos zarnu nūjiņu (Escherichia coli jeb E.coli) rādītājs Ventā ir 20 KVV/100ml gan Ābolu ielas galā,  gan Graudu ielas galā, bet zarnu enterokoku skaits svārstās no 15 KVV/100ml Ābolu ielas atpūtas vietā līdz 82 KVV/100ml Ventā Graudu ielas galā.  Tas atbilst izcilai peldūdens kvalitātei.

Pārbaudītās peldvietas nav oficiālas peldvietas, līdz ar to katrs peldētājs pats uzņemas atbildību par savu drošību un peldēšanās nekaitīgumu veselībai.

Ventspilī ir trīs oficiālās peldvietas – Ventspils pilsētas pludmale, Staldzenes pludmale un Būšnieku ezera peldvieta, kurās atbilstoši peldvietu monitoringa kalendārajam plānam peldūdens kvalitāti reizi mēnesī pārbauda Veselības inspekcija.  Ventspils pilsētas pludmalē, kuru rotā Zilais karogs, pašvaldība veic ūdens analīzes katru nedēļu un rezultāti pieejami pludmales stendā un portālā: https://www.ventspils.lv/lat/par_ventspili/vide_ventspili/zila_karoga_pludmale/peldude

 

29.07.2022. / Autors: Vides uzraudzības nodaļa / Foto: Visitventspils.com