Piektdiena, 2024.gada 19.jūlijs
Atslēgvārdi Peldūdens kvalitāte

Atslēgvārds: Peldūdens kvalitāte

Informācija par peldūdeņu kvalitāti oficiālajās peldvietās

Ventspils pašvaldība, rūpējoties par atpūtnieku drošību siltajā sezonas laikā, papildus Veselības inspekcijas veiktajām analīzēm organizējusi peldūdeņu testēšanu arī 16. jūlijā visās oficiālajās peldvietās – Zilā karoga peldvietā, Staldzenes...

Saņemti pirmie peldūdeņu testēšanas rezultāti

Ņemot vērā ārkārtas situāciju Liepājas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, kur no 23. līdz 25.jūlijam neattīrīti kanalizācijas notekūdeņi noplūda Baltijas jūrā, apdraudot peldūdeņu kvalitāti, sākot ar...

Ventspils Zilā karoga pludmalē ūdens kvalitāte tiks testēta katru dienu

Ventspils valstspilsētas pašvaldība uzmanīgi seko līdzi situācijas attīstībai pēc tam, kad 23. jūlijā pievakarē, Liepājā sabruka notekūdeņu attīrīšanas iekārtu pirmsattīrīšanas rezervuāra siena un daļa...

Peldūdens kvalitāte neoficiālajās pludmalēs

Ventspils domes administrācija, ņemot vērā silto laiku un cilvēku vēlmi atveldzēties pilsētas ūdeņos, sadarbībā ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu BIOR...

Peldēties atļauts!

Ventspils pilsētas dome saņēmusi informāciju no Veselības inspekcijas , ka tā valsts monitoringa ietvaros š.g. 5. un 6. jūnijā Ventspils pilsētas peldvietās Ventspils pilsētas...

Peldēties atļauts!

Ventspils dome saņēmusi informāciju no Veselības inspekcijas, ka tā pirms peldsezonas sākuma valsts monitoringa ietvaros š.g. 9.maijā Ventspils pilsētas peldvietās Ventspils pilsētas pludmalē, Staldzenes...

Pārbauda peldūdens kvalitāti neoficiālajās atpūtas vietās

Ventspils pilsētas dome, ņemot vērā silto laiku un cilvēku vēlmi atveldzēties pilsētas ūdeņos, sadarbībā ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu BIOR...

Izcila ūdens kvalitāte visās Ventspils oficiālajās peldvietās

Veselības inspekcija, kas savās kompetences ietvaros nodrošina normatīvajos aktos noteiktajās peldvietās (t.s. oficiālajās peldvietās) ūdens kvalitātes uzraudzību, publicējusi Pārskatu par peldvietu ūdens kvalitāti un...

Pārbauda peldūdens kvalitāti neoficiālajās peldvietās

Ventspils pilsētas dome, ņemot vērā silto laiku un cilvēku vēlmi atveldzēties pilsētas ūdeņos, sadarbībā ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu BIOR...

Peldēties atļauts!

Ventspils pilsētas dome saņēmusi Veselības inspekcijas informāciju par Ventspils oficiālo peldvietu ūdens kvalitātes monitoringa rezultātiem. ​​​​​​​Š.g. 7. un 8.jūnijā valsts monitoringa ietvaros Ventspils pilsētas peldvietās...