Lai jaunieši varētu pilnvērtīgāk pievērsties izvēlētajām studijām, pašvaldība pabalsta veidā atbalsta jauniešus no trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām, vecumā no 15 līdz 25 gadiem (ieskaitot), kuri savu dzīvesvietu ir deklarējuši Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā. Atbalstu var saņemt jaunieši, kuri:

  • apgūst profesionālās vidējās izglītības vai arodizglītības programmu pilna laika studijās, un semestra vidējā aritmētiskā atzīme nav zemāka par 6,5 ballēm;
  • apgūst augstākās izglītības programmu pilna laika studijās un vidējā svērtā atzīme sesijā nav zemāka par 6,5 ballēm.

Pabalstu var saņemt divas reizes gadā: pēc ziemas un pavasara sesijas vai semestra beigām, pabalsta apmērs ir, sākot no 427 eiro līdz 1015 eiro, kas tiek noteikts atkarībā no mācību iestādes atrašanās vietas un vidējās atzīmes. Jāatzīmē, ka minētā pabalsta apmēru 2023. gadā pašvaldība ir būtiski palielinājusi.

Lai jaunietis saņemtu pabalstu, viena mēneša laikā pēc sesijas vai semestra rezultātu apstiprināšanas Sociālajā dienestā jāiesniedz izglītības iestādes izsniegts dokuments, kas apliecina sesijas vai semestra rezultātus.

Šajā gadā pašvaldība šim mērķim ir atvēlējusi vairāk kā 21 tūkst. eiro .

Plašāku informāciju par sociālā atbalsta iespējām un citiem jaunumiem Ventspils valstspilsētas iedzīvotāji var saņemt Ventspils Sociālajā dienestā, Raiņa ielā 10, tālr. 63601210 vai Ventspils Sociālā dienesta Pārventas filiālē, Talsu ielā 39, tālr. 63663001, kā arī pašvaldības mājas lapā https://www.ventspils.lv un Ventspils Sociālā dienesta mājas lapā https://labklajiba.ventspils.lv un sociālo tīklu “Facebook” lapā.

 

22.05.2024. / Autors: Ventspils Sociālais dienests / Foto: Ventspilnieks.lv arhīvs