73% Latvijas uzņēmēju uzskata, ka viņu pārstāvētajā nozarē ēnu ekonomikas apjoms ir mazs vai nav vispār, turklāt ēnu ekonomika ir ar tendenci samazināties, liecina Citadele Index pētījums, kurā aptaujāti 750 uzņēmumu īpašnieki un to vadītāji. Tomēr, kā vienlaikus norāda uzņēmēji, jaunās nodokļu reformas ietekme uz ēnu ekonomikas īpatsvaru Latvijā būs neliela.

Lielākā daļa pētījumā aptaujāto uzņēmēju (60%) uzskata, ka viņu pārstāvētajā nozarē ēnu ekonomikas apjoms ir drīzāk mazs vai ļoti mazs. 13% uzņēmēju domā, ka viņu pārstāvētajā nozarē vispār nav ēnu ekonomikas. Savukārt 23% uzskata, ka viņu nozarē ēnu ekonomika ir drīzāk liela vai ļoti liela.

Salīdzinot ar pavasari, tagad par 18% vairāk uzņēmēju uzskata, ka ēnu ekonomikas apjoms viņu nozarē ir mazs vai tā nav vispār. Par 5% mazāk uzņēmēju uzskata, ka viņu nozarē ēnu ekonomika ir liela.

No visiem aptaujātajiem visoptimistiskākie ir pakalpojumu nozares un ražošanas nozares uzņēmumu vadītāji vai īpašnieki – no viņiem attiecīgi 71% un 65% atzina, ka ēnu ekonomikas apjoms viņu nozarē ir mazs vai nozarē vispār nav ēnu ekonomikas. Savukārt ēnu ekonomiku kā lielu visbiežāk vērtē tirdzniecības uzņēmumi (30%).

Uz jautājumu, vai ēnu ekonomika palielinās, nemainās vai samazinās, lielākā daļa uzņēmēju (46%) atzina, ka ēnu ekonomikas apjoms nemainās. 30% uzskata, ka tas samazinās, savukārt 6% vērtē, ka ēnu ekonomika palielinās. Ēnu ekonomikas samazināšanos visvairāk novērojuši būvnieki (46%), pārējo nozaru pārstāvji lielākoties vērtē, ka tās apjoms ir nemainīgs. Reģionu griezumā lielāko ēnu ekonomikas samazinājumu novērojuši Pierīgā strādājošie uzņēmēji (38%), savukārt visvairāk ēnu ekonomikas palielināšanos novērojuši uzņēmēji Kurzemē (12%).

Uzņēmēju uzskati par to, kā Finanšu ministrijas jaunā nodokļu reforma varētu ietekmēt ēnu ekonomikas īpatsvaru Latvijas ekonomikā, vēl 2017. gada pavasarī bija pozitīvāki nekā pērnā gada nogalē. Kamēr pavasarī lielākā daļa (37%) aptaujāto uzņēmēju uzskatīja, ka šī reforma ēnu ekonomiku samazinās, tad tagad lielākā daļa (45%) uzņēmēju domā, ka reforma ēnu ekonomiku nemainīs, savukārt, ka reforma to samazinās, domā 24%. To, ka nodokļu reforma atnesīs ēnu ekonomikas pieaugumu, pavasarī prognozēja 11% uzņēmēji, bet 2017. gada nogalē – 16%.

Autors: Ventspilnieks.lv / Foto: LETA