Pēc rekonstrukcijas vietām atklāj nepilnības un nekvalitatīvi paveiktu darbu pārbūvētajā Durbes ielā

0
230

Lai gan Durbes ielā ir noslēgušies apjomīgie pārbūves darbi un līdz ar to arī satiksme ir atjaunota pilnībā, tomēr būvuzraugs pārbaudēs atklājis atsevišķas nepilnības un nekvalitatīvi paveiktu darbu, kas būvniekam tagad būs jālabo un jānovērš, pastāstīja Ventspils brīvostas pārvaldes pārstāve Inga Ieviņa.

Viņa norādīja, ka Durbes iela ir viens no Ventspils brīvostas pārvaldes īstenotā pievedceļu attīstības projekta posmiem un viens no tiem, kura pārbūve pēc plāna jāpabeidz šogad. “Visiem pievedceļu būvniecības darbiem rūpīgi seko līdzi būvuzraugi, kontrolējot, vai būvuzņēmējs veic darbus kvalitatīvi un atbilstoši būvprojektam. Ja konstatētas kādas nepilnības, būvuzņēmējam tās noteiktā termiņā par saviem līdzekļiem jālabo. Tāpēc atsevišķos gadījumos Ventspils brīvostas pārvalde saņem iedzīvotāju jautājumus, kāpēc jau pabeigtā vietā vēl kaut kas tiek labots. Tas notiek tieši tāpēc, ka kvalitatīva darbu izpilde ir tikpat nozīmīga kā laicīga to pabeigšana,” norāda Ieviņa. Būvdarbus veica SIA CTB, kas iepirkuma konkursā piedāvāja zemāko cenu par 1,240 miljoniem eiro.

Durbes ielas pārbūve sākās jau pagājušā gada septembrī. Darbi bija jāpabeidz sešu mēnešu laikā, neskaitot tehnoloģisko pārtraukumu, jeb jūlija otrajā pusē. Tagad, kad darbi pabeigti, būvuzraugs atklājis vairākas vietas, kur darbi nav veikti atbilstoši projektā paredzētajam vai veikti nekvalitatīvi. Neskatoties uz aizkavēšanos un to, ka trūkumu novēršanas darbi vēl turpinās, satiksmei Durbes ielu var jau izmantot, iespējams ar īslaicīgiem, lokāliem ierobežojumiem, uzsvēra Ieviņa.

Durbes ielas pārbūves laikā visas ielas garumā tika atjaunots asfaltbetona segums, izbūvētas vai atjaunotas gājēju ietves un veloceliņš, kā arī lietusūdens kanalizācija un jauns apgaismojums. Krustojumā ar Dīķu ielu tika uzstādīts jauns luksofors, un mainīta satiksmes organizācija pa joslām Durbes ielas krustojumos ar Dīķu, Rūpniecības un Zvaigžņu ielām.

Autors: Ventspilnieks.lv / Foto: Ventspils brīvostas pārvalde