Pieciem sociālā atbalsta projektiem sadala 6000 eiro

0
582

Šogad iedzīvotāju sociālā atbalsta finansēšanas konkursā Ventspils dome atbalstījusi piecus projektus, starp visiem sadalot atvēlētos 6000 eiro.

Ventspils pilsētas Sociālais dienests norāda, ka kopumā tika iesniegti septiņu projektu piedāvājumi no sešiem pretendentiem, tomēr, ņemot vērā projektu atbalstam paredzēto noteikto pašvaldības budžeta finansējumu, atbalstu saņēma tikai pieci projekti.

Lielākais atbalsts 1433 eiro apmērā piešķirts biedrībai Integrācijas inkubators specializētas iekārtas iegādē, ar kuras palīdzību tiks sniegts pakalpojums personām ar īstermiņa vai ilgtermiņa kustību traucējumiem. 1397 eiro piešķirts krīzes centra ģimenēm ar bērniem Paspārne projektam, kura laikā notiks apmācības pusaudžu vecākiem, palīdzot viņiem labāk izprast savus bērnus un viņu vajadzības un mazināt pusaudžu uzvedības problēmas, kā arī sekmējot pozitīvu pusaudžu emocionālo attīstību. Nodibinājuma Saggara projekts paredz rīkot atbalsta pasākumus bērniem un jauniešiem: sociāli mazaizsargātām iedzīvotāju grupām tiks attīstītas dzīvē nepieciešamās prasmes un piedāvātas saturīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas. Šis projekts saņēmis 1273 eiro. Bet Ventspils pensionāru biedrībai Liedags piešķirti 1108 eiro, lai pensionāri varētu nopirkt nepieciešamos materiālus rokdarbu pulciņu vajadzībām, kā arī iegādātas saimniecības preces un tehnika biedrības darbības organizēšanai. Ventspils Tehnikums realizēs projektu par meistarklases rīkošanu senioriem mūsdienu virtuves nozīmei latviešu godu svinēšanā, saņemot šim mērķim 708 eiro.

Autors: Ventspilnieks.lv / Foto: Pixabay