Ventspils pilsētas dome piešķīrusi līdzfinansējumu 57% apmērā no kopējām pagalma labiekārtojuma pārbūves izmaksām daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Stradiņa ielā 4.

Lēmums par finanšu līdzekļu piešķiršanu Stradiņa ielā 4 pagalma labiekārtošanai tika piešķirts pamatojoties uz dzīvojamās mājas pārvaldnieka SIA Pārvaldnieks V iesniegumu saskaņā ar Ventspils pilsētas saistošajiem noteikumiem, kas paredz iespēju pašvaldībai piešķirt līdzfinansējumu daudzstāvu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai.

Stradiņa ielas 4 pagalma labiekārtojuma atjaunošanas darbiem piešķirts finansējums 9967,73 eiro apmērā, kas ir 57% no kopējām plānotām atjaunošanas izmaksām – 17 431,73 eiro.

Pagalma labiekārtojuma darbu ietvaros plānots veikt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pagalma brauktuves pārbūvi, paredzot sagatavot būvdarbu paskaidrojuma rakstu (tehnisko būvdarbu dokumentāciju) un veikt būvdarbus.

Autors: Ventspilnieks.lv / Foto: Ekrāvšāviņš no Google Maps