Piešķir papildu finansējumu Mūzikas vidusskolas ēkas būvniecībai

1388

Ventspils pilsētas dome atbalstījusi precizējumu veikšanu un piešķīrusi papildu finansējumu jaunās valsts Ventspils Mūzikas vidusskolas būvdarbu, kas saistīti ar energoefektivitātes pasākumiem, īstenošanai. Precizējumi veikti pamatojoties uz iepirkuma par tiesībām veikt jaunās valsts Ventspils mūzikas vidusskolas būvdarbus rezultātiem. Proti, zemākais piedāvājums izrādījās dārgāks nekā sākotnēji plānoja projekta autori.

Saņemtie pretendentu piedāvājumi pārsniedza sākotnēji plānotās būvdarbu izmaksas. Saskaņā ar atklāta konkursa nosacījumiem, Iepirkumu komisija izmantoja iepirkuma dokumentos noteiktās tiesības samazināt pretendentu piedāvātās līgumcenas, izslēdzot atsevišķas pozīcijas, kas neietekmē projektā sasniedzamos energoefektivitātes rādītājus. Neskatoties uz veikto pretendentu piedāvājumu pārvērtējumiem, piedāvājums ar viszemāko cenu par 7% pārsniedz sākotnēji plānotās būvdarbu izmaksas.

Jau vēstīts, ka Ventspils pilsētas pašvaldība 29.aprīlī noslēdza sadarbības līgumu ar Kultūras ministriju un valsts Ventspils Mūzikas vidusskolu, kas paredz savstarpēji sadarboties, veikt visas nepieciešamās darbības, kā arī nodrošināt nepieciešamo finansējumu, lai sekmīgi īstenotu valsts Ventspils Mūzikas vidusskolas attīstības projektu. Lai varētu īstenot ēkas būvniecību rekonstruētajā Ventspils Lielajā laukumā, pērnā gada nogalē veikta būvprojekta tehniskās dokumentācijas izstrāde, bet 18.augustā izsludināts publisks iepirkums par ēkas būvniecību.

Esošo valsts Ventspils Mūzikas vidusskolas pagaidu ēku ekspluatācija nav energoefektīva. Domē skaidroja, ka pagaidu ēkās kopējais enerģijas patēriņš apkurei novērtēts 150 līdz 170 kWh/m2 gadā, kas, salīdzinot ar paredzētajiem rādītājiem jaunajā ēkā projekta īstenošanas rezultātā, ir septiņas reizes lielāks.

Valsts Ventspils Mūzikas vidusskola ir lielākā Kultūras ministrijas pārziņā esošā kultūrizglītības iestāde ārpus Rīgas, kurā 2015./2016. mācību gadā mācījās teju 500 audzēkņi. Skolai nav savu pastāvīgu, profesionālajai darbībai piemērotu telpu jau kopš 2014.gada sākuma, kad tā pārtrauca darbību valstij piederošās, katastrofālā stāvoklī esošajās ēkās Ventspils vecpilsētā, Pils ielā. Kopš tā laikā mācību process tiek organizēts vairākās pagaidu telpās dažādās vietās pilsētā.