Ventspilī turpinās daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmu labiekārtošana. Ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes līdzfinansējumu uzsākti daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas iekšpagalma labiekārtošanas darbi Sarkanmuižas dambī 21, Ventspilī, informē “Ventspils Komunālā pārvalde”.

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Sarkanmuižas dambī 21 iekšpagalma labiekārtošanai pēc apsaimniekotāja PSIA “Ventspils nekustamie īpašumi” pieteikuma piešķirts pašvaldības finansējums 30`134,31 EUR apmērā gājēju ietves pārbūvei bruģakmens segumā un esošo inženiertīklu aku vāku līmeņošanai, realizējot jau trešo šīs daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas labiekārtošanas būvniecības kārtu. Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Sarkanmuižas dambī 21 ir viena no pirmajām, kuras iedzīvotāji izlēma izmantot pašvaldības līdzfinansējuma atbalsta programmu savas mājas un iekšpagalma labiekārtošanai.

Katru gadu Ventspils pašvaldība labiekārto gan pašvaldībai piederošos iekšpagalmus, gan līdzfinansē daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmu labiekārtošanu. Šogad Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome jau piešķīrusi līdzfinansējumu kopumā vairāk nekā 170`000 EUR apmērā pagalmu labiekārtošanai desmit Ventspils daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmos.

Ventspilī pašvaldības līdzfinansējums laika posmā no 2013. gada līdz 2023. gada beigām piešķirts 1,2 milj. EUR. apmērā 148 māju iesniegtajiem projektiem, veicot daudzdzīvokļu dzīvojamo māju labiekārtojuma būvprojektu izstrādi, iekšpagalmu labiekārtošanu – gājēju ietves un brauktuves pārbūvi, ceļa daļas, ārējo kanalizācijas un lietus kanalizācijas tīklu izbūvi, apgaismojuma nomaiņu uz energoefektīvu LED apgaismojumu, teritorijas papildināšanu ar apstādījumiem un labiekārtojuma elementiem. Dzīvojamo māju līdzmaksājums šajā laika posmā ir bijis aptuveni 675 tūkst. EUR, kas nozīmē ka kopējā iekšpagalmu labiekārtojuma summa ir ap 1,875 milj. EUR. Pašvaldības līdzfinansējuma atbalsts no kopējām izmaksām ir bijis vidēji 64% apmērā.

Ventspils pašvaldība pateicas ikvienam aktīvam mājas iedzīvotājam un uzņēmīgam mājas pārvaldniekam, kuri izvēlas veidot savu apkārtējo dzīves vidi labāku un sakārtotāku. Lielākā daļa no iekšpagalmiem pilsētā atrodas māju iedzīvotāju īpašumā, tādēļ to labiekārtošana ir iedzīvotāju iniciatīvas panākuma atslēga un nopelns. Lai to uzsāktu, mājas iedzīvotāji kopsapulcē izlemj par nepieciešamajiem labiekārtojuma darbiem, un tālāk mājas apsaimniekotājs vēršas pilsētas domē.

Aicinām iedzīvotājus aktīvi izmantot pašvaldības finansiālo atbalstu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmu labiekārtošanai. Līdzfinansējums sastāda līdz pat 80% no darbu izmaksām dažādu labiekārtošanas darbu veikšanai un to var pieteikt šādas aktivitātes:

  • ietvju jaunbūve, pārbūve vai atjaunošana – 80% apmērā no izmaksām;
  • brauktuves un/vai stāvlaukuma jaunbūve, pārbūve vai atjaunošana – 50% apmērā izmaksām;
  • apgaismojuma jaunbūve, pārbūve vai atjaunošana – 75% apmērā no izmaksām;
  • cits piesaistītā zemesgabala labiekārtojums (bērnu rotaļu laukuma, soliņu un atkritumu urnu, atkritumu konteineru laukumu, zālienu jaunbūve, pārbūve vai atjaunošana) – 75% apmērā no izmaksām;
  • būvprojekta izstrāde – 50% apmērā no izmaksām;
  • brauktuves, ietves un/vai stāvlaukuma esošā seguma izlases remonts – 80% apmērā no izmaksām;
  • būvuzraudzības veikšana – 50 % apmērā no izmaksām;
  • autoruzraudzības veikšana – 50 % apmērā no izmaksām ar nosacījumu, ka izmaksas summa nepārsniedz 10% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

Papildu informācija par iespējām pretendēt un saņemt pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pagalma labiekārtošanai pieejama, sazinoties ar p/i “Ventspils Komunālā pārvalde” pa tālruni 63624269.

 

17.04.2024. / Autors: Ventspils Komunālā pārvalde / Foto: Ventspils Komunālās pārvaldes arhīvs