6.augustā notiks Popes rekonstruētās estrādes atklāšanas svētki, kuros uzstāsies dažādas Ventspils novada folkloras kopas, bet vakara kulminācijā uzstāsies leģendārā rokgrupa Pērkons, informēja Ventspils novada pašvaldībā.

Popes brīvdabas estrādē pasākums sāksies plkst.19. Vispirms uzstāsies folkloras kopas Pūnika, Sītava, Pill tīn, Kāndla, Urdava un Maģie suiti, bet kulminācijā muzicēs Pērkons.

Organizējot šo pasākumu, Ventspils novada pašvaldība atskatās uz projektu par Popes pagasta brīvdabas estrādes pārbūvi. Tā gaitā atjaunoti celiņi, veikta skatītāju zonas pārbūve un ierīkots apgaismojums – sešas laternas. Projekta kopējās izmaksas, kurās iekļauta būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība, būvuzraudzība, būvprojekta ekspertīze, ģeotehniskā izpēte un būvtehniskā atzinuma saņemšana, ir 393 541,32 eiro. Lielākā daļa jeb 348 541,32 eiro ir Ventspils novada pašvaldības līdzekļi, bet 45 000 eiro finansē Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai. Būvprojektu izstrādāja, autoruzraudzības pakalpojumus sniedza un būvdarbus veica SIA Ventbetons V, bet būvuzraudzības pakalpojumus nodrošināja SIA SNB projekti darbinieki.

Autors: Ventspilnieks.lv / Foto: Publicitātes foto