Vidēji 54% reģistrēto jauniešu bezdarbnieku vecumā no 15 līdz 29 gadiem ir darba tirgum nepietiekams izglītības līmenis, proti, vispārējās vidējās izglītības līmenis un zemāks, liecina Labklājības ministrijas (LM) informatīvais ziņojums par Jauniešu garantijas īstenošanas progresu. Savukārt jauniešiem vecumā no 15 līdz 24 gadiem šīs rādītājs ir ievērojami lielāks un sasniedz 62%.

Kā skaidro LM, darba tirgum nepietiekams izglītības līmenis ir viens no galvenajiem iemesliem augstajam jauniešu bezdarba līmenim. Zems izglītības līmenis veicinot jauniešu neaizsargātību darba tirgū un palielina viņu diskriminācijas risku. Līdzšinējā Nodarbinātības valsts aģentūras un Valsts darba inspekcijas pieredze liecina, ka jaunieši ar pamatskolas izglītību bieži nepārzina darba tiesisko attiecību aspektus, līdz ar to tiek pakļauti augstākam nedeklarētās nodarbinātības riskam, teikts ziņojumā.

Vienlaikus jauniešiem-bezdarbniekiem, kas ir ieguvuši izglītību vai kvalifikāciju, dažreiz pietrūkst kvalitatīvas darba pieredzes, ko pieprasa darba tirgū, un nereti arī darba tirgū pieprasīto pamatprasmju.

Reģistrētā bezdarba statistika liecina, ka vidēji 22% jauniešu nebija iepriekšējās darba pieredzes, savukārt 78% jauniešu bija iepriekšējā darba pieredze, lai gan bieži mazāk kvalificētajās profesijās.

Tāpat ministrija norāda, ka ne visiem jauniešiem ir apgūtas iemaņas darba meklēšanā un ir pieejama informācija par darba tirgū pieprasītajām prasmēm, profesijām un vakancēm. Par to liecina Izglītības ministrijas veiktais pētījums “Jaunatnes politikas monitorings 2015”, kurā secināts, ka tikai 18% no aptaujātajiem jauniešiem ir izmantojuši karjeras konsultācijas, lai saņemtu papildus informāciju par tendencēm darba tirgū.

Jau ziņots, ka uzlabojoties bezdarba rādītājiem, Latvija pēc 2018.gada vairs nesaņems Eiropas Savienības (ES) finansējumu jauniešu garantijas programmai, otrdien valdībā paziņoja labklājības ministrs Jānis Reirs.

Viņš valdības sēdē skaidroja, ka Latvija vairs neiekļaujas rādītājos, par kuriem šis atbalsts netiek piešķirts. Proti, jauniešu bezdarbs ir zem vidējā ES līmeņa. Reirs piebilda, ka Eiropas dienvidos, piemēram, Spānijā jauniešu bezdarbs ir 40%, ir valstis, kur tas ir pat 68%.

Latvijā jauniešu bezdarba līmenis 2015.gadā veidoja 16,3%, līdz ar to pēc 2018.gada tā vairs nekvalificēsies šī atbalsta saņemšanai.

Autors: LETA / Foto: Zane Bitere/LETA