Piektdien Puzes pagasta Puzeniekos atklās informatīvu stendu, iedegs svecītes barona Grothusa dzimtas kapu vietā, bet vecajā Puzes skolā skanēs atmiņu stāsti. Tādējādi iedzīvotāji iesaistījušies sava pagasta vēstures izpētē un īsteno Puzes attīstības veicināšanas biedrības Niedre projektu Pirmais solis, stāsta Ventspils novada domes pārstāve Marlēna Zvaigzne.

Projekta galvenā iecere bija sakopt vienu no Puzes pagasta vēsturiskajām vietām – Puzenieku muižas teritorija, parks, kurā atrodas barona Grothusa dzimtas kapi. Vairākās talkās piedalījās gan Puzes pamatskolas audzēkņi, gan citi pagasta iedzīvotāji. Šis projekts ir īpašs ar to, ka tajā sadarbojās dažādu paaudžu pārstāvji, arī novadpētniece Skaidrīte Bruhanova, bērnu un jauniešu centra aktīvisti, zemnieku saimniecību īpašnieki, pensionāru klubiņa dalībnieki. Senajā Puzenieku kapsētā tika izzāģēti koki un atjaunoti apstādījumi, bet, lai informācija par šo vēsturisko vietu būtu pieejama visiem interesentiem, nolemts uzstādīt informatīvu stendu un digitalizēt kultūrvēsturiskos materiālus, kas vēsta par to, kas reiz noticis Puzeniekos. Tās ir gan senas fotogrāfijas, gan ļaužu atmiņas, kas tagad būs pieejamas mūsdienīgas ekspozīcijas veidā.

Autors: Ventspilnieks.lv / Foto: Ventspils novada dome