Autors: LETA

Bijusī Ventspils Augstskolas (VeA) rektore Gita Rēvalde pārsūdzējusi Ventspils tiesas spriedumu viņas civilprasībā pret Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja pirmo vietnieku infrastruktūras jautājumos Jāni Vītoliņu (Latvijai un Ventspilij) un Ventspils pilsētas domi.

Kā aģentūru LETA informēja Rēvalde, viņa 27.februārī Kurzemes apgabaltiesā pārsūdzējusi Ventspils tiesas 7.februāra spriedumu, ar kuru tika noraidīta Rēvaldes prasība no Vītoliņa un Ventspils pilsētas domes kā līdzatbildētājas solidāri piedzīt 100 000 eiro kompensāciju, kā arī panākt, lai tiktu atsauktas, viņasprāt, nepatiesās un apmelojošās ziņas masu medijos par to, ka VeA nelikumīgi iztērēti pašvaldības līdzekļi vismaz 10 000 eiro apmērā, kā to Ventspils domes vārdā medijiem bija paudis Vītoliņš. Kurzemes apgabaltiesā informēja, ka lietas materiāli no Ventspils tiesas pagaidām vēl nav saņemti.

Kā aģentūrai LETA norādīja Rēvalde, viņa “turpina cīnīties par taisnību un arī par savu un arī Ventspils Augstskolas godu”, kaut arī Ventspils tiesas ieskatā ziņu par VeA nelikumīgi iztērētajiem līdzekļiem attiecināšana uz savu personu esot vērtējama kā situācijas kļūdaina izpratne no Rēvaldes puses.

Pēc Rēvaldes domām, Ventspils tiesa nav izskatījusi un pārbaudījusi pierādījumus, kas pierādītu izplatīto faktu patiesumu, bet balstījusies tikai uz atbildētāju – Vītoliņa un Ventspils pilsētas domes – paskaidrojumiem. Rēvalde uzskata, ka atbildētājs nav pierādījis, ka viņa izteiktais un publiski paustais, ka VeA nelikumīgi iztērēti pašvaldības līdzekļi vismaz 10 000 eiro apmērā, atbilst patiesībai. “Pie tam Jānis Vītoliņš, sniedzot ziņu presei, šķiet, bija sajaucis divus atšķirīgus vārdu salikumus “Neatbilstoši piešķiršanas mērķim” un “Nelikumīgi iztērēti pašvaldības līdzekļi”, bet neuzskata par vajadzīgu par to atvainoties,” piebilda Rēvalde.

Vītoliņš šos izteikumus iepriekš skaidroja, norādot: “Tērēt pašvaldības nodokļu maksātāju naudu neatbilstoši līgumam ar pašvaldību, manuprāt, nav likumīgi.” Viņš pauda, ka bija prognozējis šādu tiesas spriedumu. “Man nebija šaubu, ka prasība tiks noraidīta, jo tai nebija ne mazākā pamata. Savos izteikumos es balstījos uz faktiem, kas iegūti revīzijas rezultātā,” sacīja Vītoliņš. Viņš skaidroja, ka Ventspils domes izveidotā komisija revīzijā konstatējusi, ka vismaz 10 700 eiro no 2015.gadā piešķirtā pašvaldības finansējuma ir izlietoti neatbilstoši piešķiršanas mērķim. “Es uzticos pašvaldības speciālistiem,” viņš uzsvēra. Lūgts komentēt Rēvaldes vēršanos tiesā pret viņu, iepriekš Vītoliņš atzina: “Acīmredzot saprotot, ka ir zaudējusi iespējas turpināt savu darbību, viņa cenšas izgudrot arvien jaunus veidus. Mēs dzīvojam demokrātiskā valstī, un Satversme garantē Rēvaldes kundzei visas tiesības vērsties tiesā.”

Arī revīzijas laikā ierobežotā apjomā iegūtā informācija pašvaldībai liekot uzdot vairākus jautājumus. Piemēram, Ventspils domei nav saprotams, kādēļ pašvaldības piešķirtā finansējuma izlietojumam nav izveidota pilnībā nodalīta grāmatvedības uzskaite, kā to paredz sadarbības līgums, bet visu veidu finansējums izdevumu daļā tiek “sapludināts” kopā.

Neesot skaidrs, kādēļ pašvaldības finansējums izlietots astoņām personām, kas nav iekļautas savstarpēji saskaņotajā sarakstā par augstskolas darbiniekiem, kuriem pašvaldība sniedz finansiālu atbalstu.

Ventspils dome ir neizpratnē, kādēļ pašvaldības piešķirtie līdzekļi tika izlietoti juridiskā biroja, ar kuru pat nebija noslēgts līgums, pakalpojumiem. Tāpat neesot skaidrs, kādēļ domei iesniegtajos ceturkšņa pārskatos un grāmatvedībā uzrādītajos izdevumos atšķiras dati par pašvaldības piešķirtā finansējuma izlietojumu. Augstskolā veiktās revīzijas laikā esot arī grozīti gadu veci grāmatvedības uzskaites dati, kas, kā norāda dome, atkarībā no darbības mērķa jau vērtējama kā krimināli sodāma darbība.

Rēvalde uzskata, ka Ventspils tiesa, neanalizējot pamatdokumentus, esot balstījusies uz to, ka 2016.gada 22.decembrī starp Ventspils pilsētas pašvaldību un VeA rektora vietas izpildītāju Kārli Krēsliņu noslēgta jauna vienošanās, ar kuru VeA atmaksājusi domei 10 777 eiro, lai gan šis maksājums, pēc Rēvaldes domām, iespējams, ticis veikts tieši tāpēc, lai “izspruktu sveikā šajā tiesas procesā”.

Rēvaldei neesot saprotams, kādu motīvu vadīts un ar kādiem pamatojumiem Krēsliņš “nav aizstāvējis augstskolu” un šādu summu pārskaitījis, jo sākotnēji, kad Rēvalde vēl pildījusi rektora pienākumus, VeA esot domei iesniegusi, viņasprāt, pamatotus iebildumus ne tikai par revīzijā konstatēto, bet arī par pašu revīzijas procesu, kas, pēc Rēvaldes domām, nebija noticis atbilstoši VeA un Ventspils domes 2012.gada 10.februāra noslēgtā sadarbības līguma normām.

Rēvalde skaidro, ka pati Ventspils pilsētas dome visas atskaites ar VeA par 2015.gadu, tai skaitā ceturkšņa atskaites, bija saskaņojusi, ko apliecinot abu pušu paraksti uz šīm atskaitēm. Viņa arī norādīja, ka atbildētāju puses piesauktais 2015.gada 24.maijā Ventspils augstskolai iesniegtais Ventspils pilsētas domes izveidotās darba grupas revīzijas ziņojums nesaturot secinājumus, ka kaut kādi līdzekļi būtu izlietoti neatbilstoši mērķim, “un kur nu vēl, ka tie tiktu izlietoti nelikumīgi.”

Rēvalde uzskata, ka Vītoliņa apgalvojumiem nav ne mazākā pamata un nekādu pierādījumu. “Augstskolas finansiālās un saimnieciskās darbības atbilstību normatīvajiem aktiem 2013., 2014. un 2015.gadā ir pārbaudījis neatkarīgs zvērināts revidents, kas nav konstatējis neatbilstības. Arī Ventspils pilsētas domes 2016.gada 4.aprīlī izveidotās revīzijas darba grupas 2016.gada 24.maija sagatavotajā revīzijas ziņojumā it kā norādīta informācija par konstatētajām neatbilstībām augstskolas finanšu dokumentos, augstskolas un Ventspils pilsētas pašvaldības sadarbības līguma izpildē, tomēr konkrētas neatbilstības un pārkāpumi netiek konstatēti, kas norāda uz to, ka atbildētāji tendenciozi ir izmantojuši nepatiesu informāciju savu mērķu sasniegšanai – VeA rektora nomaiņai, izplatot apmelojošas, nepatiesas ziņas,” savu viedokli pauda Rēvalde.

Rēvalde uzskata, ka ar šādiem izteikumiem viņas reputācijai ir nodarīts neatgriezenisks un paliekošs kaitējums un ka galvenais mērķis konkrēto ziņu izplatīšanai ir bijis panākt viņas atstādināšanu no rektora amata.