Rēvaldei neizdodas iesūdzēt tiesā Ventspils augstskolu

1412

Administratīvā rajona tiesa atteikusies pieņemt no amata atceltās līdzšinējās Ventspils Augstskolas (VeA) rektores Gitas Rēvaldes pieteikumu, ko viņa bija iesniegusi, lai pārsūdzētu Ministru kabineta (MK) rīkojumu par Kārļa Krēsliņa apstiprināšanu VeA rektora vietas izpildītāja amatā.

Šo Administratīvās rajona tiesas lēmumu ir iespējams pārsūdzēt 14 dienu laikā Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departamentā, informēja Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu nama pārstāvis Jānis Sokolovskis.

Tiesa atteikusi pieņemt Rēvaldes pieteikumu, pamatojot šo lēmumu ar Administratīvā procesa likuma 191. panta 1. daļas 8. punktu, kas paredz tiesneša tiesības atteikties pieņemt pieteikumu, ja to iesniegusi persona, kurai nav tiesību iesniegt šādu pieteikumu.

Rēvaldes pieteikums par šī MK rīkojuma atcelšanu tiesā nav pieņemts, jo viņa ir atcelta no VeA rektores amata ar VeA Satversmes sapulces 25. maija lēmumu, savukārt MK ar 22. jūnija rīkojumu atbilstoši Augstskolu likuma 17. panta septītajā daļā noteiktajam iecēlis rektora vietas izpildītāju, ņemot vērā, ka rektore no amata bija atcelta. Tādējādi tiesneses ieskatā ar šo MK rīkojumu pieteikuma iesniedzējas tiesības vai tiesiskās intereses netiek skartas, skaidroja tiesneses palīgs Sokolovskis.

Administratīvā rajona tiesa atteikusi pieņemt Rēvaldes pieteikumu, kurā lūgts atzīt par spēkā neesošu no tā pieņemšanas brīža VeA Satversmes sapulces lēmumu par viņas atcelšanu no VeA rektores amata, informēja Administratīvās rajona tiesas priekšsēdētāja palīdze Madara Šenbrūna. Par šo tiesneses lēmumu ir iesniegta blakus sūdzība. To izskatīs Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments.

Kā ziņots, VeA Satversmes sapulce 25. maijā lēma par izglītības iestādes rektores Rēvaldes atcelšanu no amata saistībā ar uzticības zaudēšanu. Savukārt valdība 21. jūnijā par VeA rektora vietas izpildītāju apstiprināja augstskolas mācību prorektoru Kārli Krēsliņu. Rēvalde šo MK rīkojumu uzskata par prettiesisku, nepamatotu un atceļamu un uzsver, ka ar to Krēsliņš tiek iecelts par rektora vietas izpildītāju, ignorējot faktu, ka MK pirms tam no amata nav atcēlis valsts amatpersonu, proti, Rēvaldi, tādējādi faktiski ar šo rīkojumu radot viņai šķēršļus amata pildīšanai.

Rēvalde atsaucas uz Augstskolu likuma 17. panta sestajā daļā noteikto, ka rektoru atceļ no amata MK pēc augstskolas senāta vai attiecīgās ministrijas ierosinājuma, ja rektora darbībā konstatēti likuma vai citu normatīvo aktu pārkāpumi. Viņa norāda, ka atbilstoši likumam MK ir tiesīgs no amata atcelt augstskolas rektoru tikai tad, ja tā darbībā konstatēti likuma vai citu normatīvo aktu pārkāpumi. Minētais normatīvais regulējums paredz kategorisku kārtību, kā tiek iecelts augstskolas ievēlēts rektors, kā arī kārtību un divus nosacījumus augstskolas rektora atcelšanai – proti, rektoru atceļ MK pēc augstskolas senāta vai attiecīgās ministrijas ierosinājuma, un šim ierosinājumam jābūt pamatotam ar likuma vai citu normatīvo aktu pārkāpumiem rektora darbībā.

Rēvalde norāda, ka, pieņemot rīkojumu, MK rīcībā nav bijuši dokumenti, kas apliecinātu, ka ir konstatēti likuma vai citu normatīvo aktu pārkāpumi viņas darbībā. “Tātad, pieņemot rīkojumu, ir apieta normatīvajos aktos paredzētā kārtība rektora atcelšanai,” secina Rēvalde. Konstatējuma, ka viņas darbībā ir pieļauti konkrēti likumu vai citu normatīvo aktu pārkāpumi, nav, un attiecīgi šāds konstatējums MK arī nebija iesniegts. Attiecīgi arī MK nav lēmis un pieņēmis lēmumu par VeA rektora atbrīvošanu, norāda Rēvalde.

“Tātad MK pieņemtais rīkojums ir prettiesisks un atceļams ar tā pieņemšanas dienu,” secina Rēvalde.