Par vienu no SIA Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca kapitāldaļu turētājām kļuvusi Rīgas Stradiņa universitāte (RSU). Piedāvājumu kļūt par reģionālās slimnīcas uzņēmuma dalībnieku izteica RSU, un SIA Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas dalībnieku sapulce to atbalstīja. Kā skaidroja uzņēmums, šāds solis sperts, lai tādējādi nostiprinātu ilgtermiņa sadarbību šobrīd jau uzsāktajā veselības aprūpes speciālistu piesaistē, māsu apmācībā un pētniecības attīstībā. Sadarbība paredz, ka slimnīcā tiks veidota RSU studiju un pētniecības klīniskā bāze, tā savukārt atklāja RSU.

SIA Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca valdes priekšsēdētājs Juris Lācis norāda, ka sadarbība ar universitāti ir sperts solis izaugsmes virzienā, kopīgi plānojot rezidentu apmācību ciklu uzsākšanu atsevišķos slimnīcas profilos, māsu un māsu palīgu apmācību, gan veidojot jaunas programmas, gan uzņemot jaunus audzēkņus un paplašinot grupu skaitu. “Universitāte un slimnīca arī veidos kopīgu infrastruktūru studentu apmācībai un slimnīcas ārstu profesionālās kvalifikācijas celšanai. Kopīgi plānots paplašināt māsu un māsu palīgu apmācību. Sadarbība arī ietver pētniecības attīstību jaunu ārstniecības metožu izstrādē un pielietošanā, tādējādi ceļot slimnīcas veselības aprūpes kvalitāti un pakalpojumu pieejamību Kurzemes reģiona iedzīvotājiem,” komentēja Lācis.

RSU rektors profesors Aigars Pētersons uzsvēra, ka jaunā sadarbība pavērs lieliskas iespējas RSU studentiem un rezidentiem, nodrošinot prakses iespējas moderni aprīkotā slimnīcā ārpus Rīgas. “Savukārt slimnīca varēs vēl aktīvāk piesaistīt jaunos speciālistus un attīstīt pētniecību. Kopējās sadarbības rezultātā ieguvēji būs gan RSU, gan slimnīca. RSU ir atvērta plašai sadarbībai ar slimnīcu, lai stiprinātu izglītības kvalitāti un izstrādātu sabiedrībai nepieciešamās inovācijas medicīnā,” komentēja Pētersons.

SIA Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas vadītājs uzsvēra, ka ārstu speciālistu piesaistes procesā pastāv liela konkurence starp ārstniecības iestādēm, tādēļ sadarbība ar izglītības iestādēm ir būtiska rezidentu apmācību nodrošināšanai un speciālistu piesaistei slimnīcās pēc ārsta sertifikāta iegūšanas. Šāda sadarbība starp slimnīcu un universitāti ir iespēja nodrošināt topošajiem speciālistiem pieredzi reālās dzīves situācijās.

Tiesa, RSU līdzdalība uzņēmumā gan būs salīdzinoši neliela – tikai 0,57% kapitāla daļu. Visvairāk – 87,96% pieder Ventspils pilsētas domei, bet pārējās – Talsu novada pašvaldībai (11,04%), Rojas novada pašvaldībai (0,23%), Dundagas novada pašvaldībai (0,15%) un Mērsraga novada pašvaldībai (0,06%).

RSU šis nav pirmais solis reģionālo slimnīcu sadarbībā. 2016.gadā RSU kļuva par kapitāldaļu turētāju Daugavpils reģionālajā slimnīcā. RSU ir noslēgusi vairākus sadarbības līgumus arī ar pašvaldībām par studējošo piesaisti reģionālajām slimnīcām. Piemēram, RSU jau ir sadarbības līgumi ar Rīgas, Madonas, Liepājas, Dobeles, Ludzas, Preiļu un citām pašvaldībām.

Rīgas Stradiņa universitāte ir Latvijas augstskolu reputācijas topa līdere un viena no modernākajām augstākās izglītības mācību iestādēm Baltijā ar izteikti starptautisku ievirzi. RSU deviņās fakultātēs līdzās ar medicīnu saistītajām studijām ir iespējams apgūt dažādas modernas sociālo zinātņu programmas. RSU šobrīd studē 9130 studenti, tostarp 2210 ārvalstu studenti no 47 valstīm.

Savukārt SIA Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca plāno turpināt attīstīties un uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti, piesaistot augsti kvalificētus ārstniecības speciālistus, paaugstinot ārstniecības personāla profesionālo kompetenci un prasmes, ieviešot e-veselības sistēmu. Tāpat plānots uzlabot ārstniecības iestādes infrastruktūru un materiāltehnisko bāzi, uzlabot uzlabot slimību profilaksi, kā arī paplašināt rehabilitācijas pakalpojumus, tajā skaitā pacientiem pēc smagām saslimšanās un gados veciem cilvēkiem.

Autors: Ventspilnieks.lv / Foto: LETA