Ventspils pilsētas domes sēdē tika atbalstīta projekta iesniegšana Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM), lai realizētu jauna tūrisma pakalpojuma attīstību – rodeļu trases būvniecību Ventspilī.

Rodeļu trases būvniecības projekts ir pašvaldības iestādes “Komunālā pārvalde” sagatavots augstas gatavības pašvaldības investīciju projekts “Jauna tūrisma pakalpojuma attīstība Ventspils pilsētā”, kur kopējās plānotās izmaksas ir 1 800 000 EUR bez PVN, t.sk. 1 750 000 EUR ir valsts finansējums, bet 50 000 EUR – Ventspils pilsētas pašvaldības finansējums.

Slēpošanas kalnā Ventspilī ir paredzēts izbūvēt augstas klases rodeļu trasi, kas būs viena no labākajām Eiropā. Jaunā trase būs atvērta visu gadu neatkarīgi no laikapstākļiem, t.sk. nokrišņu laikā. Citas Latvijā pieejamās rodeļu trases šādu iespēju nespēj nepiedāvā, jo nokrišņu laikā nevar nodrošināt atbilstošu bremzēšanu. Būvprojekta ietvaros tiek paredzēta arī piegulošās teritorijas labiekārtošana un apzaļumošana.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks radītas sešas līdz astoņas jaunas darba vietas. Paredzēts, ka projekta rezultātā radīto infrastruktūru – rodeļu trasi  atklātā nomas iepirkuma procedūrā nodos nomā komersantam, kurš pašvaldībai maksās nomas maksu par rodeļu trases apsaimniekošanu.

Pašvaldības iestādes “Komunālā pārvalde” iesniedz VARAM saskaņā ar š.g. 13.aprīlī izsludinātajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr.242 “Augstas gatavības pašvaldību investīciju projektu pieteikšanas, izskatīšanas un finansējuma piešķiršanas kārtība” (turpmāk – Noteikumi). Noteikumi nosaka augstas gatavības pašvaldību investīciju projektu, kas mazina Covid-19 infekcijas izplatības radītās sekas reģionālā līmenī un sekmē administratīvi teritoriālās reformas mērķu sasniegšanu (turpmāk – Investīciju projekti), pieteikšanas nosacījumus valsts līdzfinansējuma saņemšanai, kā arī Investīciju projektu izskatīšanas un finansējuma piešķiršanas kārtību.

 

26.05.2021. / Autors: Komunālā pārvalde / Foto: Ventspilnieks.lv arhīvs