Labklājības ministrija (LM) rosina palielināt no valsts pamatbudžeta veiktās sociālās iemaksas pensiju apdrošināšanai par vecākiem, kuri darba vietā izvēlējušies būt mājās ar bērnu.

LM ir pieteikusi izskatīšanai valsts sekretāru sanāksmē informatīvo ziņojumu, kurā piedāvāts risinājums, lai neveidotos situācija, kad vecāks saņem mazāku pensiju tādēļ, ka izvēlējies būt mājās ar mazu bērnu.

Ministrija rosina turpmāk sociālās iemaksas pensiju apdrošināšanai veikt no summas, kas atbilst personas faktiski saņemtajam pabalstam. Proti, 20% apmērā no vecāku pabalsta apmēra par nestrādājošām personām, kuras kopj bērnu, kas nav sasniedzis gada vai pusotra gada vecumu, un saņem vecāku pabalstu. Tāpat arī 20% apmērā no bērna invalīda kopšanas pabalsta (213,43 eiro) par nestrādājošām personām, kuras saņem šo pabalstu.

Patlaban minētajos gadījumos šīs iemaksas tiek veiktas 20% apmērā no attiecīgi 171 eiro un 71,14 eiro.

Ja sociālās apdrošināšanas iemaksas pensiju apdrošināšanai par šīm personām veiktu no vecāku vai bērna invalīda kopšanas pabalsta apmēra, tiktu palielināts šo personu pensijas kapitāls par laiku, kad tiek kopts bērns, teikts ziņojumā. Tādejādi personai, kura visu savu laiku veltījusi bērna kopšanai, būtu iespēja uzkrāt lielāku pensijas kapitālu, kas attiecīgi ietekmētu viņas pensijas apmēru vecumdienās, skaidro LM. Savukārt, palielinot iemaksu objektu pensiju apdrošināšanai, palielinātos arī iemaksu objekts invaliditātes un bezdarba apdrošināšanai.

Aprēķini liecina, ka šāda risinājuma ieviešanai, sākot ar 2019.gadu, būs negatīva finansiālā ietekme uz valsts pamatbudžetu. Izdevumu palielinājums 2019.gadā būtu 28,7 miljoni eiro, 2020. un 2021.gadā – 30,8 miljoni eiro, savukārt vienlaicīgi pozitīva finansiālā ietekme būtu speciālajam budžetam, proti, ieņēmumi 2019.gadā palielinātos par 24,1 miljonu eiro, 2020. un 2021.gadā un turpmāk ik gadu – par 25,7 miljoniem eiro.

Līdz ar to valsts budžetā kopējā fiskālā ietekme plānota negatīva – 2019.gadā 4,6 miljoni eiro, bet 2020. un 2021.gadā ik gadu – 5,1 miljons eiro.

Ziņojumā norādīts, ka pērn vidēji mēnesī vecāku pabalstu izmaksāja 23 600 personām, no tām 12% izvēlējās vecāku pabalstu saņemt līdz bērna viena gada vecumam, 88% – līdz bērna pusotra gada vecumam. Vidējais vecāku pabalsta apmērs mēnesī bija 349,96 eiro. Gadījumā, kad vecāku pabalsts piešķirts par bērna kopšanu līdz viena gada vecumam, vidējais vecāku pabalsta apmērs bija 543,53 eiro, bet par bērna kopšanu līdz pusotra gada vecumam – 339,80 eiro.

Savukārt bērna invalīda kopšanas pabalsts tika ieviests no 2006.gada, nosakot tā apmēru 71,14 eiro. No 2008.gada 1.janvāra bērna invalīda kopšanas pabalsts tika paaugstināts līdz 213,43 eiro, taču iemaksu objekts pārskatīts netika. Līdz ar to sociālās apdrošināšanas iemaksas pensiju apdrošināšanai šobrīd tiek veiktas no neadekvāti zemas summas, kas ir trīs reizes mazāka par saņemamā pabalsta apmēru, skaidro LM.

Autors: Ventspilnieks/LETA / Foto: LETA